Gemeente Weert17 maart 1999
SPOORTUNNEL GEUZENDIJK WORDT VRIJDAG GEOPEND

De tunnel onder de spoorlijn Eindhoven-Weert in de Geuzendijk wordt op vrijdag 19 maart a.s. geopend. De oude stalen brug is in het afgelopen jaar vervangen door een betonnen tunnelbak en is geschikt voor snel en langzaam verkeer. De tunnel is in opdracht van NS Railinfrabeheer gebouwd en de aansluitende wegen zijn op indracht van de gemeente Weert aangepast.

In mei 1998 is men gestart met de bouw van de nieuwe tunnel. Nadat de oude stalen brug was gesloopt, is de nieuwe betonnen tunnel in het weekend van 17 en 18 oktober jl. ingeschoven. Daarna heeft de aannemer de onderdoorgang afgewerkt en zijn de aansluitingen gemaakt op de Princenweg en de Geuzendijk. Ondanks de vertraging van de afgelopen maanden vanwege het natte weer, heeft de aannemer de wegen kunnen asfalteren en kan de onderdoorgang op vrijdag 19 maart in de loop van de middag in gebruik worden genomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Opening spoortunnel Geuzendijk in Weert '
Lees ook