Gemeente Rotterdam


Wethouder Kombrink opent Stadscongres over Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010

Hans Kombrink, wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken opent op zaterdag 23 januari om 9.30 uur in de Doelen het Stadscongres over het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010. Het stadscongres is de finale van het maatschappelijk debat dat de afgelopen maanden is gevoerd over het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010. Aan het debat werd deelgenomen door maatschappelijke organisaties, (deel)raadsleden, marktpartijen en deskundigen.

Op het programma voor het Stadscongres staan onder meer presentaties van diverse stedenbouwkundige studies, er worden stadsgesprekken gevoerd, er is een speakers corner, een informatiemarkt en diverse artiesten verzorgen non-stop optredens. Voor kinderopvang is gezorgd. Vrijwel alle leden van het College van B. en W. bezoeken het Stadscongres.

Wethouder Kombrink neemt tijdens het Stadscongres om 11.00 uur het rapport 'Ontwikkelingsvisie Zuid' in ontvangst. Wethouder Els Kuijper krijgt bij het onderdeel 'Presentatie Jongeren' (13.00 tot 15.30 uur) door jongeren een rapport overhandigd waarin de visie van meer dan 500 middelbare scholieren staat over Rotterdam in 2010. Bovendien presenteren leerlingen van vier scholen ( Thorbecke, Wartburg, Libanon en Roncalli) hun onderzoek over een item uit het Ruimtelijk Plan Rotterdam aan wethouder Kuijper.

Tussen 15.30 en 16.30 uur overhandigen de kinderen van de kinderopvang hun 'kinderkrant' aan wethouder Kombrink. Omstreeks 16.30 uur sluit hij het Stadscongres af.

Deel: ' Opening Stadscongres over het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 '
Lees ook