Provincie Drenthe


Activiteiten leden college van gedeputeerde statenZondag 21 oktober
Gedeputeerde mevrouw M. Brink opent de tentoonstelling van Gerard v.d. Weerd
Plaats: Galerie Wildevuur, Hooghalen
Aanvang: 15.00 uurVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, e-mail: communicatie@drenthe.nl of telefoon (0592) 365265.

Deel: ' Opening tentoonstelling Gerard v.d. Weerd in Hooghalen '
Lees ook