Gemeente Smallingerland

Agenda deze week

Datum: zaterdag 22 september 2001
Tijd: 11 uur
Plaats: Eernewoude
Soort vergadering: Opening van de Week van het Landschap in de Alde Feanen

Agenda
Wethouder Bas van Pelt woont de opening bij.

Zoekwoorden:

Deel: ' Opening van de Week van het Landschap in de Alde '
Lees ook