STICHTING ALZHEIMER NEDERLAND

Opening van Nieuw Alzheimer Centrum in Nederland

Op woensdag 26 februari opent het derde Alzheimer Centrum in Nederland zijn deuren. Net als Amsterdam en Maastricht krijgt nu ook Nijmegen een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van dementie. Het Alzheimer Centrum Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Alzheimer Nederland en het UMC St Radboud en gaat zich met onderzoek, onderwijs en kwaliteitsprojecten nadrukkelijk richten op de continuïteit van de zorg voor mensen met dementie.

Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Er zijn in Nederland ongeveer 250.000 mensen met dementie. Zij worden in hun dagelijks leven steeds afhankelijker van de zorg van familie en vrienden. Een zorg die jaren achtereen, soms 24 uur per dag, wordt volgehouden. Dementie is nog niet te genezen. Wel kan de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn of haar naasten sterk worden verbeterd.

Het Alzheimer Centrum in Nijmegen is het derde Centrum dat de Stichting Alzheimer Nederland heeft opgezet. De expertises van de Alzheimer Centrums vullen elkaar aan. Het zwaartepunt van het onderzoek verschilt per Centrum maar valt binnen vroegdiagnostiek en de begeleiding van patiënten en familieleden. Met het Alzheimer Centrum wil Alzheimer Nederland het patiëntgericht, multidisciplinair onderzoek op het gebied van dementie stimuleren. Onderzoeksresultaten worden vertaald in praktijkgerichte materialen die regionaal en landelijk gebruikt kunnen worden.

Het Alzheimer Centrum Nijmegen is een samenwerking tussen Klinische geriatrie, Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde en de afdeling Kwaliteit van Zorg. Het richt zich specifiek op onderzoek naar manieren om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Artsen en andere zorgverleners moeten over de muren van instellingen, afdelingen en disciplines heen kijken en de zorgvraag van de demente patiënt centraal stellen. Dit om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Tijdens de feestelijke opening spreken, dhr. Esmeijer gedeputeerde Volksgezondheid van Gelderland, Prof van Herwaarden, decaan van het UMC St Radboud, Prof Dr Grol, afdelingshoofd Kwaliteit van zorg, de twee coordinatoren van het Alzheimer Centrum Nijmegen Dr. M. Olde Rikkert en Dr. M. Vernooij-Dassen en directeur van Alzheimer Nederland, mr M. Wortmann

Na de opening zijn er presentaties door een partner-verzorger, dhr AM Coubergh van den Braak die een dagboek heeft bijgehouden over zijn ervaringen met zijn dementerende partner, en van onderzoeker en wetenschapsjournalist dhr. F Meulenberg, over dementie in de belletrie.

Deel: ' Opening van Nieuw Alzheimer Centrum in Nederland '
Lees ook