Gemeente Utrecht

Opening vernieuwde Jutfaseweg

De vernieuwde Jutfaseweg zal maandag 17 mei a.s. om 09.30 uur officieel worden geopend. In het bijzijn van leerlingen van de W.G. van der Hulstschool zal Yet van den Bergh, wethouder Verkeer en Vervoer, de openingshandeling verrichten. De reconstructie van de Jutfaseweg is onlangs afgerond, zodat de weg nu officieel kan worden heropend.

Jarenlang was er een onveilige situatie op de Jutfaseweg. Er werd veel te hard gereden en auto's passeerden elkaar waardoor oversteken levensgevaarlijk was. Ook bestond er geen fietsstrook en auto's en vrachtwagens parkeerden op de rijbaan.

Over de manier waarop de reconstructie van de Jutfaseweg moest worden uitgevoerd is lang gediscussieerd. Omdat de bewoners en gebruikers van de Jutfaseweg veel last hadden van auto's die met hoge snelheden, soms tot 100 km per uur, over de Jutfaseweg reden, zijn eind 2000, in afwachting van de herinrichting, tijdelijke verkeersdrempels aangebracht. In mei 2001 nam het college van burgemeester en wethouders het besluit over de herinrichting van de Jutfaseweg. Nadat het ontwerp met bewoners en andere belanghebbenden was besproken, werden de plannen definitief gemaakt en kon in september 2003 worden gestart met de uitvoering.

Er zijn parkeerplaatsen aangelegd, evenals drie verkeersdrempels en twee wegversmallingen. Ook zijn aan beide kanten van de weg fietspaden gemaakt. Door ruimtegebrek bleek het niet mogelijk aan beide zijden van de Jutfaseweg een vrijliggend fietspad aan te leggen. Aan de waterkant ligt nu over de hele lengte van de Jutfaseweg een vrijliggend fietspad. Aan de huizenzijde is van de Vondellaan tot aan de Amstelstraat een fietsstrook aangebracht. Vanaf de Amstelstraat gaat de fietsstrook over in een vrijliggend fietspad tot aan de Hoendiepstraat. Van de Hoendiepstraat tot de Socrateslaan gaat het fietspad weer over in een fietsstrook. De snelheidslimiet op de Jutfaseweg is 50 km per uur.

Op de kruising van de Diamantlaan/Waalstraat zijn twee middenleilanden en vier oversteekplaatsen voorzieningen aangebracht om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren. Ook is de belijning op het kruispunt verbeterd.

Noot voor de media:
U bent welkom de opening bij te wonen. Deze vindt plaats in de W.G. van der Hulstschool. De school ligt aan de Jutfaseweg. De ingang is echter aan de achterkant, Lingestraat 2a.

Datum: maandag 17 mei 2004
Tijd: 09.30 uur - 10.30 uur
Locatie: W.G. van der Hulstschool, Lingestraat 2a, Utrecht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper van Riet, bestuurscommunicatie, tel. 030 - 286 11 48.

Utrecht, 12 mei 2004.

Deel: ' Opening vernieuwde Jutfaseweg in Utrecht '


Lees ook