Katholieke Universiteit Nijmegen

Opening Virtual Classrooms op donderdag 23 mei
Op afstand, online, multimediaal, interactief en individueel. Het verkennen en kiezen van een passende vervolgstudie wordt binnenkort nóg makkelijker. Want vanaf donderdag 23 mei openen de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen hun "Virtual Classroom". Via deze websites kunnen aankomende studenten zich in hun eigen omgeving en op een zelf gekozen tijdstip verdiepen in het onderwijs en de opleidingen van beide faculteiten.

Digitale verkenning
De Virtual Classrooms zijn primair bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het VWO. In de virtuele studieomgeving kunnen bezoekers niet alleen kennismaken met de dagelijkse onderwijspraktijk van de diverse opleidingen, tevens worden suggesties gegeven voor profielwerkstukken en nuttige tips over inschrijving, huisvesting en studiefinanciering. Eerder dit jaar openden de Faculteiten der Managementwetenschappen, Theologie en Rechten reeds een Virtual Classroom.

Webadres
De Virtual Classrooms van de Katholieke Universiteit Nijmegen zijn te bezoeken vanuit de overkoepelende website www.gaanstuderen.nl. Voor een directe verbinding naar de webklas van de Faculteit der Letteren surft u naar www.letterenstuderen.nl. De webklas van de Faculteit der Sociale Wetenschappen vindt u onder www.webstuderen.nl.

Programma Faculteit der Sociale Wetenschappen
Donderdag 23 mei om 12.30 uur wordt de Virtual Classroom van de Faculteit der Sociale Wetenschappen geopend door Rector Magnificus prof. dr. C.W.P.M. Blom. Locatie is het Spinozagebouw, collegezaal 1. Na de virtuele opening volgt een korte demonstratie op groot scherm, waarna iedereen in de gelegenheid wordt gesteld achter de computer kennis te maken met de Virtual Classroom.

Programma Faculteit der Letteren
De opening van de Virtual Classroom van de Faculteit der Letteren vindt eveneens plaats op 23 mei, om 15.00 uur. Na een korte inleiding door de Rector Magnificus, prof. dr. C.W.P.M. Blom en Letterendecaan prof. dr. J.A.H. Bots, wordt de collegezaal het podium voor een Letterenquiz waarin (lievelings-)docenten van enkele Nijmeegse scholengemeenschappen uitkomen tegen hun leerlingen. In onderlinge competitie maken zij uit wie de Virtual Classroom uiteindelijk mag openen. Het openingsprogramma vindt plaats in het collegezalencomplex (zaal 2) aan het Mercatorpad 1.
17-5-2002

Deel: ' Opening Virtual Classrooms op universiteit van Nijmegen '
Lees ook