afzender: Hans_van_Heertum

KortingNet

PERSBERICHT

Eigen internet-site voor MKB een showroom in het oerwoud


Van de tienduizenden internet-sites die voor ondernemingen uit het MKB zijn opgezet worden er slechts enkele regelmatig bezocht. Veruit de meeste sites krijgen bijna nooit bezoek, of alleen van mensen die het bedrijf toch al kenden.

Omdat enerzijds de ondernemers zelf er angstvallig voor waken reclame voor hun site te maken, en anderzijds iemand die op zoek is naar een product of dienst, door de bomen het bos niet meer ziet en slechts zelden bij de juiste site uitkomt, is het stil in de virtuele show-room.

En die ondernemer heeft het te druk om van de rust in z'n internet-showroom te genieten en doet dus weinig aan die site. Gevolg is dat het assortiment op de meeste MKB-sites niet meer actueel is, en de enkele bezoeker die toch de weg heeft gevonden teleurgesteld doet afhaken.

Vanaf 17 maart 1999 kan daar wellicht iets in gaan veranderen. Door van bedrijven de pro-ducten en diensten die zij met korting aanbieden bij elkaar op KortingNet te zetten, hebben bezoekers een prima uitgangspunt. Op het moment van inkopen kan iedereen even bij KortingNet kijken waar iets, met hoeveel korting wordt aangeboden. Met de mogelijkheid door te klikken naar de site van het bedrijf dat korting geeft, zodat die showroom ook tot leven komt.

Al kort na de start op 17 maart verwacht KortingNet meer dan 1.000 bezoekers per dag. Maar belangrijker dan dat aantal, zal de kwaliteit van die respons zijn. Het zijn allemaal mensen die gericht op zoek zijn naar een product of dienst. En als er van de 1.000 mensen per dag maar 1 iets met korting bij die ondernemer uit het MKB bestelt is deze tevreden.

En voor de kosten hoeft het bedrijf het niet te laten. Voor een investering die kleiner is dan ze uit zou geven voor het maken van een foldertje voor de buren, bereikt het bedrijf een maand lang 1.000 mensen per dag!

Hoogachtend,
KortingNet

Hans van Heertum
(vanaf 17 maart 1952)

Noot redactie:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot

Hans van Heertum
Kortingnet BV
Deccaweg 38
Postbus 12345
1100 AH Amsterdam
Telefoon: 020-6113553
Fax : 020-6117583
www.kortingnet.nl
email: info@kortingnet.nl

Deel: ' Opening website Kortingnet '
Lees ook