politiebericht

npi, plaats: den haag 04/26/99

opening website vermiste kinderen in nederland/

de minister van justitie, mr a.h. korthals, heeft op 26 april 1999 de website vermiste kinderen in gebruik genomen. de website, in de nederlandse en engelse taal, bevat foto's en informatie van vermiste kinderen in nederland. het adres van de website luidt: www.missingkids.nl en www.vermistekinderen.nl . de nederlandse website is de eerste in europa en zal in de nabije toekomst worden gevolgd door websites in andere europese landen. in de verenigde staten en brazilik is een dergelijke site al in gebruik. bij de gebeurtenis waren ook aanwezig de heer c.b. wang, president-directeur van computer associates, en de heer p.j. van zunderd, korpschef van midden- en west-brabant en portefeuillehouder vermiste personen.

de website biedt de politie de mogelijkheid 24 uur per dag foto's en informatie over vermiste kinderen op internet te plaatsen. deze informatie is vanaf dat moment in nederland en overal ter wereld beschikbaar. een geplaatste foto met daarbij behorende informatie kan met redelijk simpele middelen worden afgedrukt als klein formaat poster. de poster kan bijvoorbeeld worden verspreid in het gebied waar het kind is verdwenen. een snelle verspreiding van beeldmateriaal en informatie over het vermiste kind kan een hulpmiddel zijn bij de opsporing. ervaringen in de verenigde staten wijzen uit dat de internetpagina daadwerkelijk een bijdrage levert. bij een op de zeven teruggevonden kinderen speelde de informatie op de website een rol.

de nederlandse versie van de website is tot stand gekomen door samenwerking van de divisie centrale recherche informatie (cri) van het korps landelijke politiediensten, computer associates international, inc. (ca) en het national center for missing en exploited children (ncmec) in washington (vs). het ncmec houdt zich sinds 1984 bezig met de opsporing van vermiste kinderen. de website in de verenigde staten is ontwikkeld in samenwerking met computer associates. deze website dient als standaard voor dezelfde soort websites wereldwijd. ook in brazilik is een dergelijke site operationeel. andere europese landen zullen binnenkort volgen. computer associates heeft ook in nederland de technologie, de kennis en middelen ter beschikking gesteld die nodig zijn voor het ontwikkelen en onderhouden van de website. computer associates sponsort wereldwijd de ontwikkeling van websites voor het opsporen van vermiste kinderen.

in nederland beheert de cri de website. de landelijk covrdinator vermiste personen van de cri plaatst op verzoek van de politiekorpsen foto's en informatie van vermiste kinderen op de website. hiervoor zijn enkele criteria opgesteld. plaatsing op de website gebeurt alleen na toestemming van de ouders of voogd.

Deel: ' Opening Website Vermiste Kinderen in Nederland '
Lees ook