Gemeente Barendrecht

Woensdag 12 mei 2004, Internationale Dag van de Zorg:

Symposium over 'Samenwerken in de Zorg' en
feestelijke opening Zorgcentrum Carnisselande door Commissaris van de Koningin

BARENDRECHT (maandag 29 maart 2004) - Het nieuwe Multifunctionele Zorgcentrum Carnisselande zal woensdag 12 mei aanstaande - de Internationale Dag van de Zorg - op feestelijke wijze worden geopend door de heer Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Voorafgaand aan de officiële openingshandeling is er een symposium met als motto 'Meerwaarde van samenwerken en clustering in de zorg'. Het symposium en de opening zijn een gezamenlijk initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij het Multifunctioneel Zorgcentrum Carnisselande. Dat zijn het Ikazia Ziekenhuis, Zorgcentrum De Elf Ranken, de Stichting Eerstelijns Zorg Carnisselande, Dura Vermeer Bouw, woningbouwcorporatie Maasanker en de gemeente Barendrecht.

Sinds enkele maanden is het fonkelnieuwe Multifunctioneel Zorgcentrum in Carnisselande volop in bedrijf. Het grote en stijlvolle complex bestaat uit vele medische disciplines waaronder huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, een consultatiebureau, een verloskundigenpraktijk, een apotheek, een buitenpolikliniek van het Ikazia Ziekenhuis en Zorgcentrum De Elf Ranken, dat tevens de zorg en dienstverlening in de wijk regelt. Bovendien omvat het hele project ook nog eens 30 bereikbare zorggarant woningen en 60 luxe koopappartementen. Het Multifunctioneel Zorgcentrum Carnisselande is absoluut uniek. Verschillende partijen hanteren een vernieuwend zorgconcept en alle denkbare zorginstanties uit de eerste, tweede en derde lijn participeren in één gebouw, kortom: 'Wonen en zorg, alles onder één dak'.

Bijzonder trots
De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard bouwen in Carnisselande/Portland in een tijdsbestek van tien jaar (1997 - 2007) ongeveer 10.000 nieuwe woningen. Inmiddels zijn ruim 5.000 huizen opgeleverd. Maar het gaat de gemeenten niet alleen om woningen. Barendrecht en Albrandswaard steken ook veel energie in een zo breed mogelijk pakket voorzieningen en het Multifunctioneel Zorgcentrum Carnisselande is in dat kader een prima voorbeeld. Niet voor niets is het Multifunctioneel Zorgcentrum Carnisselande een voorziening waar de gemeente Barendrecht bijzonder trots op is. Het Multifunctioneel Zorgcentrum Carnisselande staat aan het Middeldijkerplein, het kloppend hart van de vinex-locatie Carnisselande/Portland. In dit gebied - maar zelfs ook daarbuiten - heeft het Multifunctioneel Zorgcentrum Carnisselande een belangrijke functie op het gebied van zorg. Juist daarom is gekozen voor een plek in het midden van de nieuwbouwlocatie. De TramPlus-verbinding met Rotterdam (gereed najaar 2004) stopt voor de deur en ook winkelcentrum 'Carnisse Veste' (gereed medio 2004) en diverse andere voorzieningen bevinden zich letterlijk om de hoek.

Symposium
Voorafgaand aan de officiële opening is er in het Grand Café van Zorgcentrum De Elf Ranken een symposium over de 'Meerwaarde van samenwerken en clustering in de zorg'. Dit symposium begint om 13.00 uur en zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Na een inleiding door de Barendrechtse wethouder gezondheidszorg Ett Schoehuizen volgt een korte film over het Multifunctioneel Zorgcentrum Carnisselande. Daarna zullen vijf ter zake kundige sprekers ieder vanuit een eigen invalshoek hun licht laten schijnen over de meerwaarde van samenwerking tussen eerstelijns, tweedelijns en derdelijns zorgvoorzieningen en over het belang van clustering in één gebouw. Het gaat hierbij om de volgende vijf sprekers:


* Drs. R.J.C. (Robbert-Jan) Poerstamper MBA
Achtergrond: Partner van de adviesgroep Gezondheidszorg PricewaterhouseCoopers Onderwerp: Vraaggestuurde AWBZ


* Jos Aarts, MSc
Achtergrond: Universitair docent, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus MC Rotterdam. Onderwerp: IT: cement voor samenwerking in de zorg?


* Prof. dr. H. (Harry) Nijhuis
Achtergrond: Bijzonder hoogleraar Grote stad en gezondheidszorg aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd bureau Public Health van de gemeente Den Haag Onderwerp: Samenwerking in de Extramurale Zorg: markt en regulering


* M.B. (Marjoleine) van Aggelen
Achtergrond: Huisarts in het Gezondheidscentrum Carnisselande Onderwerp: Samenwerkingsverbanden: 1e lijns zorg onder één dak


* Dr. A. Dees
Achtergrond: Internist, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Onderwerp: Op de grens van de eerste en tweede lijn. Zorg naar de patiënt toe, een nieuw concept?

Het symposium is met name bedoeld voor mensen die bestuurlijk of politiek affiniteit hebben met vraagstukken in de zorg. Na de bijdragen van de sprekers volgt een algemeen deel waarbij alle aanwezigen kunnen reageren op stellingen. Bovendien is er gelegenheid om vragen te stellen aan de diverse sprekers. Het symposium staat onder leiding van Karin Ingelse, TV-presentatrice bij onder meer RTL Z en de regionale omroep TV Rijnmond. Binnenkort worden de uitnodigingen voor het symposium verstuurd. Mensen die bij het symposium en de officiële uitnodiging aanwezig willen zijn kunnen zich op voorhand aanmelden bij de gemeente Barendrecht, Marcel van Beusekom, tel. (0180) 698 246 of via email: m.van.beusekom@barendrecht.nl.


---

Deel: ' Opening Zorcentrum Carnisselande & Symposium in Barendrecht '
Lees ook