Gemeente Sittard-Geleen

Redactie

Persuitnodiging

Doorkiesnummer: (046) 47 78 007 Sittard-Geleen, 24 maart 2003.
Onderwerp: Openingsmanifestatie Fietscampagne 2003

Wethouder Theo Hanssen opent provinciebreed de Fietscampagne 2003. Dit gebeurt op 26 maart aanstaande, tussen 13.00 en 13.30 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur: Achtergrond fietscampagne, door Selena Coumans, COS Limburg (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking)

13. 10 uur: Welkomstwoord, door wethouder Theo Hanssen

13.20 uur: Openingsactie in de vorm van fietsoptocht

13.30 uur: Afsluiting

De gemeente Sittard-Geleen heeft vorig jaar enthousiast meegedaan aan de Fietscampagne en was de grootste deelnemer in Limburg. Daarom heeft COS Limburg besloten dit jaar de openingsmanifestatie van de Fietscampagne 2003 in Sittard-Geleen te houden. Naast de uitleg over de achtergrond van de fietscampagne is er een ludieke activiteit in de vorm van een fietsoptocht, met een aantal bijzondere fietsen. Een aantal deelnemers van afgelopen jaar zullen aanwezig zijn en ook meefietsen in de optocht.

Afgelopen jaar waren er 208 deelnemers van de Gemeente Sittard-Geleen. Daarnaast deden ook WVS en Trevianum Scholengemeenschap mee. Met zijn allen fietsten de deelnemers 188.137 kilometers, en vermeden daarmee een CO2 uitstoot van 37.627 kilogram.

Bovendien leverden deze kilometers ruim E 8.750 aan sponsorgeld op. Dit bedrag gaat deels naar stichting Mentaid en deels naar projecten van Novib. Stichting Mentaid is een lokale organisatie die zich inzet voor verstandelijk gehandicapte kinderen in India. Het geld komt ten goede aan de bouw van een school ter plekke.
---

Deel: ' Openingsmanifestatie Fietscampagne 2003 in Sittard-Geleen '
Lees ook