Gemeente Groningen


Openingstijden tippelzone verruimd

18 augustus 1999

De tippelzone aan de Bornholmstaat mag sinds afgelopen maandag (voorlopig) elke avond vanaf 19.00 uur open zijn. Dit heeft de president van de arrondissementsrechtbank in Groningen op 16 augustus jl. besloten.

De Stichting Bedrijven Zuid-Oost had bij de rechtbank om een voorlopige voorziening verzocht, om de openingstijden van de tippelzone niet te verruimen. De ondernemers besloten naar de rechtbank te stappen toen het gemeentebestuur in mei het besluit nam om de openingstijden te verruimen. Inmiddels hadden zij al een bezwaar ingediend bij het college van B&W.
Om te voorkomen dat de zone in de tussenliggende tijd toch eerder open zou gaan, vroegen de ondernemers bij de rechtbank een voorlopige voorziening aan. Dit verzoek heeft de rechtbank dus afgewezen. De gemeente nam het besluit om de openingstijden van de tippelzone te verruimen, om op die manier de bij de evaluatie gebleken overlast te verminderen. Het gaat hierbij vooral om tippelen en afwerken buiten de zone en vóór de openingstijd.

Deel: ' Openingstijden tippelzone Groningen verruimd '
Lees ook