Landschapsbeheer Nederland

Actueel Openstelling subsidieregeling 'Ontwikkeling van Landschappen'

Actueel

Gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen subsidie ontvangen voor het opstellen van landschapsplannen. Dit doen zij door gebruik te maken van het Besluit Ontwikkeling Landschappen (BOL). In deze regeling wordt onder landschapsplan een landschapsbeleidsplan of landschapsstructuurplan verstaan. In de toekomst (waarschijnlijk in 2002) zullen dergelijke plannen worden opgewaardeerd en worden vervangen door landschapsontwikkelingsplannen, met een bijbehorende vergelijkbare subsidieregeling. Tot die tijd is echter de oorspronkelijke BOL nog van kracht.

BOL-aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september tot en met 31 december 2001.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten die gemaakt worden voor het laten opstellen van een plan door een extern bureau. Ook de herziening van landschapsbeleidsplannen, waarvoor reeds eerder een bijdrage door de rijksoverheid is verleend, kan in aanmerking komen voor een bijdrage. Voorwaarde hiervoor is dat het gaat om de herziening van plannen van vóór 1992. De eigen kosten van gemeenten komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Het ter beschikking gestelde budget is beperkt en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor informatie over de procedure en voor aanvraagformulieren kunt u terecht bij LASER regio zuidoost (0475 - 35 55 55, Postbus 965, 6040 AZ Roermond of www.minlnv.nl/regelingen). Voor inhoudelijke informatie over landschapsplannen en advies bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag en de planopstelling kunt u contact opnemen met Gerrit-Jan van Herwaarden (030 - 2345 010).Landschapsbeheer Nederland, Postbus 12048, 3501 AA Utrecht Telefoon 030-2345010, Fax 030-2310315
Email: post@landschapsbeheer.com

Deel: ' Openstelling subsidieregeling Ontwikkeling van Landschappen '
Lees ook