KLM

OPERATIONEEL VERLIES VOORZIEN

AMSTELVEEN, 18 september 2001 - Een krappe week na de terroristische aanslagen vorige week in de Verenigde Staten opereert KLM min of meer weer volgens haar normale vluchtschema, zij het met lagere bezettingsgraden.

KLM verwacht dat gedurende de komende tijd het passagiersvervoer op met name de Atlantische en Europese routes onder druk zal komen te staan. De langere termijn gevolgen voor de vracht zullen voornamelijk afhankelijk zijn van de wereldwijde economische ontwikkelingen.

In lijn met deze verwachtingen zal, in aanvulling op de capaciteitsaanpassing die al eerder werd aangekondigd, in ieder geval een verdere reductie van de productie plaatsvinden. Nadere mededelingen hierover zullen zo spoedig mogelijk volgen.

In vervolg op eerdere berichtgeving over de financiële gevolgen van de verslechterde economische omstandigheden, verwacht KLM dat het bedrijfsresultaat verder onder druk zal komen te staan en dat over het gehele boekjaar een operationeel verlies zal worden geleden.

De directe financiële schade van de terreuracties is voornamelijk veroorzaakt door het mislopen van inkomsten als gevolg van het annuleren van ruim 100 vluchten op de Verenigde Staten, Canada en het Midden Oosten alsmede door extra kosten gemaakt voor de opvang van gestrande passagiers.

De langere termijn gevolgen van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten en de duur van die gevolgen zijn nog moeilijk in te schatten. Derhalve is het thans niet mogelijk om aan te geven hoe groot het operationele verlies voor het gehele boekjaar zal zijn.

AMS/DR/IR

Deel: ' Operationeel verlies voor KLM voorzien '
Lees ook