ING


Nieuws Kwartaalcijfers

Persbericht eerste drie maanden 1999


Perscontacten: tel.: 020 - 541 5446
Investor relations: tel.: 020 - 541 5462

Amsterdam, 27 mei 1999


* OPERATIONELE NETTOWINST EERSTE KWARTAAL STIJGT MET 32%
* NETTOWINST DAALT MET 12% VANWEGE HOGE BIJZONDERE BATEN IN EERSTE DRIE MAANDEN 1998 VAN Euro 292 MILJOEN

* VERHOGING WINSTVERWACHTING VOOR GEHEEL 1999: STIJGING NETTOWINST MET 10 à 15%


(in miljoenen,
behalve bedragen per aandeel) eerste drie
maanden 1998
euros eerste drie
maanden 1999
euros eerste drie
maanden 1998
guldens eerste drie
maanden 1999
guldens %
mutatie
Operationeel resultaat voor
belastingen:

- verzekeringsactiviteiten 445 511 981 1.126 14,8
- bancaire activiteiten 385 514 848 1.133 33,5

Operationele nettowinst 588 775 1.297 1.708 31,8 Bijzondere baten
(Libertel en Kredietbank België) 292 643

Nettowinst 880 775 1.940 1.708 -11,9

Nettowinst per gewoon aandeel 0,96 0,81 2,12 1,79 -15,6

(in miljarden) 31 december
1998 31 maart
1999 31 december
1998 31 maart
1999

Balanstotaal 394,9 423,8 870,3 934,0 7,3
Eigen vermogen 29,1 30,1 64,1 66,3 3,5* De operationele nettowinst stijgt met 31,8%. De nettowinst daalt met 11,9% vanwege hoge bijzondere verkoopwinsten in de eerste drie maanden 1998 (Libertel Euro 202 miljoen en Kredietbank België Euro 90 miljoen).

* De operationele nettowinst uit verzekeringsactiviteiten stijgt met 20,0% tot Euro 432 miljoen. De nettowinst daalt met 6,3% vanwege de bijzondere bate in de eerste drie maanden 1998.
* De bancaire operationele nettowinst stijgt met 50,4% tot Euro 343 miljoen. De nettowinst daalt met 18,1% vanwege de bijzondere baten in de eerste drie maanden van 1998.

* De bijdrage van de verzekeringsactiviteiten aan de nettowinst van ING Groep is 55,7%. De bijdrage van de bancaire activiteiten is 44,3%.

* ING Barings laat ten opzichte van het tweede halfjaar 1998 een sterk herstel zien.

* De risicokosten (WVB-dotatie) zijn fors lager; de bancaire bedrijfslasten dalen met 1,9%.

* Het vermogen onder beheer is in de eerste drie maanden 1999 gestegen met 8% tot Euro 273,1 miljard.

* De verkoop van het 20%-belang in de Nationale Investeringsbank N.V. levert in de komende maanden een incidentele winstbijdrage op van Euro 285 miljoen.

* Op basis van de inzichten van vandaag en onder het voorbehoud dat zich in 1999 geen negatieve ontwikkelingen in de markt zullen voordoen, verwacht de Raad van Bestuur van ING Groep dat de nettowinst in 1999 10 à 15% hoger zal uitkomen dan in 1998, ondanks het feit dat in de nettowinst van 1998 een bedrag van Euro 775 miljoen aan bijzondere baten was opgenomen.


Groepsresultaat, balanstotaal en eigen vermogen, en winstverwachting 1999

Verzekeringsactiviteiten

Bancaire activiteiten

Vermogensbeheer

Appendix 1: Kerncijfers

Appendix 2a: Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Appendix 2b: Geconsolideerde winst- en verliesrekening, gesplitst naar verzekerings- en bancaire activiteiten

Appendix 3: Geconsolideerde balans

Appendix 4: Geografische spreiding baten en resultaat voor belastingen

Appendix 5: Per kwartaal voortschrijdende jaarresultaten, ontwikkelingen bancaire kredietverlening en overzicht belangrijkste valutakoersen

Appendix 6: Aandeelhoudersinformatie

Appendix 7: Downloaden Excel spreadsheets (1kc99.xls, 186 KB)

Appendix 8: Downloaden van de kwartaalcijfers in Adobe Acrobat-formaat (eerstekw99.pdf, 60 KB)


Deel: ' Operationele nettowinst ING eerste kwartaal stijgt met 32% '
Lees ook