Gemeente Gent

O p g r a v i n g e n i n h e t G r a v e n s t e e n (24/08/2001)

Later dit jaar start de tweede fase van restauratiewerken aan de omwalling van het Gravensteen. Bij deze werken zal het noordelijke gedeelte tussen de Lieve en de Geldmunt worden geconsolideerd. Bij de uitvoering van de stabiliteitswerken zal een gedeelte van het archeologisch bodemarchief worden doorsneden. Tevens is het belangrijk om voorafgaand aan de werken de middeleeuwse loopniveaus te kennen in de noordsector van het Gravensteen, tussen de zogenoemde keukens en de walmuur. De vroeger uitgevoerde opgravingen (jaren '50 en 1980) geven daarover onvoldoende informatie voor het hele segment dat bij de werken zal worden aangepakt. Een bijkomend probleem geeft de walmuur aan de noordwestkant, bij het zogenoemde Huis van de Graaf. De oorzaken van stabiliteitsproblemen zijn onvoldoende gekend en daarom is het belangrijk na te gaan hoe het Huis van de Graaf en de walmuur werden gebouwd en hoe ze bij elkaar aansluiten.

Op 1 augustus 2001 startte de Dienst Stadsarcheologie het archeologisch vooronderzoek in de noordsector van het Gravensteen. Tot nog toe werden vooral postmiddeleeuwse constructieresten en het bijbehorende archeologische huisraad aangetroffen. Ze hebben onder meer te maken met de opdeling van het Gravensteen toen promotor-architect Jean-Denis Brismaille in de 18de eeuw het oostelijk gedeelte kocht, terwijl de westelijke helft nog in gebruik was door de Raad van Vlaanderen. Brismaille richtte in het Gravensteen een fabriek en woningen op. Er werden ook enkele resten van laatmiddeleeuwse gebouwen opgemerkt. Daaronder bevinden zich de middeleeuwse lagen die thans in onderzoek zijn.

De opgravingen 2001 vinden plaats in een sector van het Gravensteen die niet publiek toegankelijk is. Wie de voortzetting van het archeologisch onderzoek ter plaatse wil zien, kan dit onder begeleiding doen elke donderdag om 11 uur, en dit tot 27 september 2001. Afspraak binnen bij de ingang van het Gravensteen. Voor dit bezoek gelden de gangbare toegangsprijzen tot het Gravensteen.

Informatie

Dienst Stadsarcheologie, Onderstraat 20, 9000 Gent, tel. (09)266 57 60,

fax (09)223 99 19, e-mail stadsarcheologie@gent.be

Bevoegd

de heer Sas van Rouveroij, schepen van Cultuur en Toerisme.

Deel: ' Opgravingen in het Gravensteen te Gent '
Lees ook