X
X
X Gemeente Amsterdam


OPGRAVINGEN NIEUWEZIJDS KOLK: MUURWERK MET TORENS BLOOTGELEGD

Tijdens recente opgravingen bij de Nieuwezijds Kolk is opnieuw muurwerk met een toren blootgelegd. Al eerder zijn belangrijke vondsten gedaan op deze plek. Deze laatste, opzienbarende vondst biedt nieuwe informatie voor een reconstructie van het

oorspronkelijke bouwwerk.

Verschillende nieuwe plannen rond de Nieuwezijds Kolk en de Nieuwendijk zijn de afgelopen tijd aanleiding geweest een aanvullende archeologische inventarisatie te maken onder de percelen Nieuwendijk 134-136 door de afdeling Archeologie van de Dienst Amsterdam Beheer. In dit gebied zijn namelijk belangrijke waarnemingen gedaan tijdens opgravingen in 1979, 1987 en 1994. Bij deze opgravingen zijn achtereenvolgens het oudste gasthuis, het Onze Lieve Vrouwengasthuis uit de veertiende eeuw en de oudste huizen van Amsterdam, daterend uit de dertiende eeuw, opgegraven.

Tijdens de opgraving van 1994 werd totaal onverwacht een weermuur met toren opgegraven. Deze laatste resultaten hebben veel vragen opgeworpen omtrent de vorm, functie en datering van het bouwwerk. Een eerste overzicht van de discussie is gepubliceerd. In het boek 'Het Kasteel van Amstel': burcht of bruggehoofd? is door verschillende specialisten een bijdrage aan het onderzoek geleverd. De huidige resultaten bieden nieuwe informatie en maken een gedeeltelijke reconstructie mogelijk. Er is opnieuw vijftien meter muurwerk met een toren vrijgegraven. De indruk bestaat nu dat het gehele complex ongeveer 100

meter in omtrek is. Er zijn drie constructies te onderscheiden. Als fundering dient het hout van een afgebroken 'tiendschuur' daterend uit omstreeks 1245, en van schepen daterend uit omstreeks 1280. Daarna volgen muurwerk en torens, aangelegd na 1280 en in 1304 definitief afgebroken.

Amsterdam, 26 februari 1999

Pb-14 Esther Lans 5522140

Deel: ' Opgravingen Nieuwezijds Kolk muurwerk met toren blootgelegd '
Lees ook