Gemeente Tilburg


17-5-99

Opheffing Seniorenraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stelen de Seniorenraad per 1 juli 1999 op te heffen. De opheffing gebeurt op verzoek van de Seniorenraad zelf. De belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van politiek draagvlak voor het instituut van de Seniorenraad. De Seniorenraad nieuwe stijl, die sinds 1 januari 1998 bestaat, had tot taak te adviseren over hoofdlijnen van het gemeentelijke ouderenbeleid.

Via het inschakelen van al bestaande initiatieven zal het ouderenbeleid voldoende aandacht krijgen. Hiervoor is contact met bestaande organisaties zoals Regiovisie (waarin provincie, gemeente, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, en zorgvragers participeren), het OTO Overlegorgaan van Tilburgse Ouderenorganisaties en de cliëntenadviesraden (CAR) van de Twern. Daarnaast worden in een vroegtijdig stadium partijen zoals bewonersorganisaties, woningcorporaties, wijk- en buurtorganisaties, ouderenbonden, politie, welzijnsinstellingen, bedrijven en winkelverenigingen betrokken bij het maken van beleid.

De zittingsperiode van de Seniorenraad was aanvankelijk vastgesteld tot voorjaar 1999, maar is verlengd tot na de besluitvorming over de evaluatie door de nieuwe gemeenteraad.

Contactpersonen.
H. Leeuwenkamp, Concernstaf, telefoon: 013 542 89 93. Y. Schoonis, Wijkzaken, telefoon 013 542 85 06.

Deel: ' Opheffing Seniorenraad Tilburg '
Lees ook