Gemeente Terneuzen


2 - 23 januari 1999 :

OPHOKGEBOD POSTDUIVEN

Om overlast door verwilderde duiven te verminderen geldt van zaterdag 2 januari tot en met zaterdag 23 januari 1999 in de gemeente Terneuzen een ophokgebod voor postduiven. Houders of verzorgers van duiven dienen er in die periode voor te zorgen dat hun dieren niet uitvliegen.

In genoemde periode mag iedere jachthouder in zijn eigen jachtgebied verwilderde duiven bejagen. Dat geldt niet voor de in die periode vallende zondagen 3, 10 en 17 januari.

Aan een aantal jagers zal vergunning verleend worden om buiten de reguliere jachtgebieden duiven te bejagen, onder andere om duiven binnen de bebouwde kom te kunnen bejagen.

Meer informatie over dit ophokgebod is te verkrijgen bij de Sector Stadsontwikkeling en -beheer, afdeling Plantsoenen, tel. 0115-642295 (dhr. L.M. Jansen).

Deel: ' Ophokgebod postduiven Terneuzen '
Lees ook