Ingezonden persbericht


PERSBERICHT 22 mei 2002

Opinieonderzoek onder ruim 2000 Nederlanders over kust en zee De Noordzee: geliefd maar onbekend

Utrecht 21 mei Bijna 60% van de Nederlanders voelt zich verbonden met de Noordzee en 89% vindt dat de Noordzee een belangrijk rol speelt in de Nederlandse samenleving. Maar de kennis van Nederlanders over de Noordzee(kust) is echter zeer gering, minder dan 50% van de ondervraagden kon een aantal stellingen goed beantwoorden. Dit blijkt uit een ANWB onderzoek onder 2029 Nederlanders dat op initiatief van Stichting De Noordzee in het kader van de Week van de Zee 2002 gehouden is.

De Noordzeekust is een populaire bestemming zowel zomers als in de andere jaargetijden. Ruim 60% bezoekt de Noordzeekust één keer per jaar of vaker, waarvan 7% elke week. Wandelen, genieten van de natuurkracht van de zee, het uitzicht en de rust en natuurlijk zonnen en zwemmen zijn de belangrijkste redenen om naar de kust te komen. Nog altijd 36% van de Nederlanders bezoekt vrijwel nooit de kust.

Meest bekend is de Noordzee als visgebied (92%), als recreatiegebied (86%) en als natuurgebied (82%). Dit zijn ook de meest geaccepteerde gebruiksdoelen van de Noordzee. Slechts weinig respondenten vinden dat de Noordzee gebruikt moet worden als bouwplaats voor een vliegveld (33%) of voor woonlocaties (18%). Voor windturbines vindt 64% van de respondenten de Noordzee een geschikte locatie. De Noordzee en kust wordt na de Veluwe en de Waddenzee gezien als één van onze belangrijkste natuurgebieden.

Het onderzoek toont ook aan dat de Noordzee voor de meeste mensen nog veel onbekende aspecten kent. Zo weten respectievelijk slechts 30% en 19% van de Nederlanders dat er in de Noordzee haaien en zachte koralen voorkomen. Ook weet de helft (50%) van de Nederlanders dat de Noordzee een stuk groter is dan het Nederlanderse grondgebied en 48% dat de Noordzee gemiddeld minder dan 30 meter diep is.

Oproep aan nieuwe regering
Gezien de uitkomsten van het onderzoek ligt voor het nieuwe kabinet een schone taak om het natuurbeleid voor de Noordzee de komende periode op te stellen. In de afgelopen kabinetsperiode zijn dergelijke plannen steeds weer vooruitgeschoven. Nog altijd is er geen visie voor de Noordzee. Stichting De Noordzee zal daar de komende regeringsperiode sterk op aandringen.

Het opinieonderzoek is onderdeel van de Week van de Zee. Dit evenement besteedt van 16 tot en met 26 mei door middel van ruim 250 activiteiten op cultureel, historisch, wetenschappelijk en natuurgebied aandacht aan het belang van de Noordzee en kust voor Nederland. Informatie over de vele activiteiten is te vinden op www.weekvandezee.nl

Onderzoek ANWB
Het ANWB Omnibusonderzoek is een representatief schriftelijk onderzoek onder leden en niet leden. Het onderzoek naar de belevingswaarden van de Noordzee en kust is uitgevoerd door de ANWB op initiatief van Stichting de Noordzee in het kader van de Week van de Zee 2002.

Week van de Zee 2002
Het initiatief voor de Week van de Zee is van Kust & Zee, een samenwerkingsverband van Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, de kustvereniging EUCC en EcoMare. Zij zijn er in geslaagd ruim 100 instanties uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en cultuur bij het evenement te betrekken. De Week van de Zee wordt financieel ondersteund door o.a. LNV, Rijkswaterstaat, het VSB fonds en Stichting DOEN.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met woordvoerders van Stichting De Noordzee Michel Langendijk (06 55942646) en Onno Bakker (06 52044729) en op het kantoor van Stichting De Noordzee op 030 2340016.

Drs. M. Langendijk (Communicatie en Strategie)
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
tel: 030 - 2340016 en 06 - 55942646, fax: 030 - 2302830 http://www.noordzee.nlDeel: ' Opinieonderzoek onder ruim 2000 Nederlanders over kust en zee '
Lees ook