Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Opiniepeiling: Veetransport over lange afstand duurt te lang, regelgeving en controle moeten beter

Den Haag, 11 maart 2008 - Een groot deel van de Nederlandse bevolking vindt dat de huidige veetransporten over lange afstand, te lang duren. Daarnaast vindt men dat de Europese regelgeving te kort schiet en de controle op dierenwelzijn tijdens de transporten ontoereikend is. Maar liefst driekwart (75%) van de 1087 respondenten heeft vertrouwen in de kwaliteit van het alternatief voor transport van levend vee: gekoeld of diepgevroren vlees. Dat blijkt uit een opiniepeiling van WSPA, uitgevoerd door TNS NIPO.

Slechts 19% van de Nederlanders vindt dat transport van levend vee langer dan acht uur mag duren. 39% van de Nederlanders die er enige kennis van hebben, vindt dat de Europese regelgeving het welzijn van het vee onvoldoende beschermt. Als het gaat om de controles op het veetransport, vindt bijna de helft (48%) van de Nederlanders die hiermee bekend zijn, dat de controles ontoereikend zijn om het welzijn van de dieren te beschermen.

Campagne voor verbod lange afstandstransport
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de internationale campagne 'Handle with Care' die afgelopen donderdag 6 maart van start ging in Nederland. Doel van deze campagne is een verbod op transport van slachtvee over lange afstand (zie ook www.handlewithcare.tv/nl ). Volgens WSPA, aanvoerder van de campagne, toont dit onderzoek aan dat er ook onder de Nederlandse bevolking veel draagkracht bestaat voor een dergelijk verbod.

Transport duurt te lang
Volgens de huidige Europese regelgeving is er geen maximum duur verbonden aan transport van levend vee. Men kan net zo lang rijden als gewenst, met, afhankelijk van het dier, een rusttijd na 8, 12 of 24 uur. In de praktijk komen rijtijden voor van dertig à veertig uur tot meer dan honderd uur. Veel langer dus dan volgens een groot deel van de respondenten van het onderzoek wenselijk is. Slechts een op de tien Nederlanders (10%) vindt dat levend vee zolang als de transporteurs wensen over de weg mag worden vervoerd. Slechts twee op de tien (19%) Nederlanders vindt transport dat langer duurt dan acht uur, acceptabel. Iets meer Nederlanders, 24%, vinden acht uur (of minder) durend transport van levend vee over de weg ook nog acceptabel. 42% gaat akkoord met transport dat maximaal vier uur duurt.

Handel in gekoeld of diepgevroren vlees: goed alternatief Een alternatief voor veetransport over lange afstand, is de handel in gekoeld of diepgevroren vlees. Het vertrouwen van de Nederlanders hierin blijkt groot; driekwart (75%) vertrouwt erop dat de kwaliteit van het vlees dat gekoeld of diepgevroren wordt ingevoerd in Nederland, goed is. 9% heeft hier geen vertrouwen in en 15% is neutraal.

Regelgeving en controle
Als het gaat om de Europese regelgeving, vinden vier van de tien Nederlanders (39%) die hiermee bekend zijn, dat deze ontoereikend is om het welzijn van vee tijdens het transport te beschermen. Bijna de helft (48%) van de Nederlanders die inzicht hebben in de controle op dierenwelzijn tijdens transporten, vindt dat deze controle tekort schiet.

Meer kennis, meer scepsis
Naarmate men meer kennis heeft van de Europese regelgeving op het gebied van veetransport en de controle daarvan, neemt het vertrouwen in de bescherming van het dierenwelzijn tijdens de transporten af. Sandra Albers, directeur WSPA: "Zodra men een idee heeft van hoe het allemaal is geregeld, wordt men sceptisch over de bescherming van het welzijn van de dieren. Dat kun je interpreteren als een motie van wantrouwen tegen het Europese beleid op dit gebied."

De opiniepeiling
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van WSPA in het kader van de campagne 'Handle with Care'. Het veldwerk vond plaats van 20 tot en met 24 februari 2008. In totaal werkten 1087 personen van 18 jaar en ouder mee aan de opiniepeiling. De resultaten van het onderzoek zijn herwogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte en regio.

De coalitie
De internationale coalitie die zich sterk maakt voor de afschaffing van transport van slachtvee over lange afstand, bestaat uit : WSPA, Compassion in World Farming, de Dierenbescherming, RSPCA, RSPCA Australia, Dyrenes Beskyttelse (Deense Dierenbescherming), International League for the Protection of Horses, Humane Society International, Born Free USA en Eurogroup for Animals. In Nederland hebben ook Dier en Recht en Varkens in Nood zich bij de coalitie aangesloten.

Over WSPA
WSPA is de grootste netwerkorganisatie voor dierenwelzijn in de wereld. Wereldwijd zijn 889 organisaties in 153 landen aangesloten bij WSPA. Als vertegenwoordiger van deze organisaties is WSPA officieel adviseur van de Verenigde Naties en de Raad van Europa. Met veldwerk, campagnes, voorlichting, training en gerechtelijke procedures streeft WSPA naar een wereld waarin het welzijn van dieren telt en waarin wreedheid jegens dieren niet bestaat. WSPA is in Nederland 13 jaar actief en heeft 70.000 donateurs. In samenwerking met haar lidorganisaties richt WSPA Nederland zich op verbetering van dierenwelzijn op nationaal en internationaal niveau door voorlichting, educatie, campagnes en lobbywerkzaamheden. Zie voor meer informatie www.wspa.nl

Deel: ' Opiniepeiling Veetransport over lange afstand duurt te lang '


Lees ook