Gemeente Ede

Opknapbeurt park Paasberg

De gemeente Ede gaat de omgeving van het Mausoleum en het Maria-Moens monument een opknapbeurt geven.

Het Mausoleum krijgt een tweede invalidenoprit. Een deel van de huidige beplanting wordt vervangen door nieuwe, representatieve struiken. Enkele bomen die te dicht bij andere bomen staan, worden verwijderd. Zo krijgen de overblijvende bomen en het plantsoen betere levenskansen.

Bij het Maria Moens monument moeten helaas twee beuken gekapt worden, omdat deze aan het afsterven zijn. Er is nu al veel dood hout te zien. De bomen worden vervangen door twee beuken van redelijk formaat die nu nog op het Raadhuisplein staan. Van deze bomen is het wortelstelsel behandeld om ze succesvol te kunnen verplanten.

Het verwijderen en aanplanten van beuken vormt een ideale gelegenheid om het plantsoen aan te passen. Het ontwerp blijft in grote lijnen hetzelfde, waardoor ook het karakter gehandhaafd blijft. Door gerichte dunning en aanplant worden de zichtlijnen naar het monument verbeterd. Langs de randen is het plantsoen te dicht geworden, waardoor het 's-zomers oogt als een groene muur. Verder van de randen af oogt het plantsoen hol. De heesters direct rond het Maria Moens monument zijn aan vervanging toe.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de buurtbeheerder, de heer Jaap Verhagen, tel. (0318) 69 43 42, of met de heer Wim Janssen van de hoofdafdeling Beheer, tel. (0318) 68 03 60.
_________________________________________________________________
Ede, 15 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Opknapbeurt park Paasberg gemeente Ede '
Lees ook