Gemeente Brunssum

Laatste wijziging 2 juli 2002 ALGEMEEN: MILIEU:
Opknapbeurt rolschaatsbaan Kerkeveld Ondergrondse afvalcontainers in Brunssum
Nieuwe riolering Kerkeveld Windturbines in Brunssum Fiets- en voetgangersbrug vanaf tweede week juli open Controle afvalwater bedrijven
Straatbeeld in Langeberg Maximaal tien gratis bezoeken aan het milieupark
Wijkatlas 2002 op internet Afzonderlijke inzameling afvalhout Stedelijke vernieuwing in Brunssum Inleveren asbest Koopzondagen 2002 Papier ophalen in juli
LOO Brunssumse evenementenzender
Een 7,3 voor wonen in Brunssum BRUNSSUM ZOEKT NIEUWE BURGEMEESTER: Weekmarkt Brunssum zoekt een nieuwe burgemeester... Evenementenkalender 2002 Profielschets nieuwe burgemeester UW GEMEENTE: VEILIGHEID:
Gebouwen gemeente Brunssum legionellavrij Spreekuur maatschappelijk Gemeenteraadsvergadering van 26 juni Spreekuren wijkpost in Brunssum-Noord
Raadsvergadering op 2 juli
Laat uw stem horen via het referendum VERKEER/VERVOER: Telefonische spreekuren bouwvergunningen Verkeersspreekuur Bereikbaarheid afdeling RO/BWT
Spreekuren wethouders FINANCIEN VAN GEMEENTE BRUNSSUM: Heeft m'n buurman bouwplannen? Het huishoudboekje van de gemeente DUALISME IN DE GEMEENTEPOLITIEK:
Dualisme in de gemeentepolitiek
Inspreekuur voor burgers
Fiets- en voetgangersbrug vanaf tweede week juli open Profielschets nieuwe burgemeester

Op woensdag 26 juni heeft de gemeenteraad van Brunssum de definitieve profielschets van de nieuwe burgemeester vastgesteld. In die profielschets schrijft de raad wat zij verwacht van de nieuwe burgemeester: welke kwaliteiten, welke vaardigheden, welke bestuursstijl, welke achtergrond, et cetera. Uit de profielschets blijkt dat Brunssum vooral op zoek is naar een man of vrouw die goed kan leiden: iemand die daadkrachtig en besluitvaardig is, gemeente, raad en college goed kan aansturen en inspireren, en oog heeft voor mensen en verhoudingen.

De profielschets van de nieuwe burgemeester is tot stand gekomen met medewerking van de inwoners van Brunssum. Begin juni maakte de gemeente een voorlopige profielschets bekend, met de uitnodiging aan iedere Brunssumer om met opmerkingen en aanvullingen te komen. Op deze oproep reageerden 24 mensen - wat in ieder geval de indruk zou kunnen wekken dat de meeste Brunssumers zich volledig kunnen vinden in de voorgestelde profielschets.

Reacties
In de reacties van de mensen die wl reageerden met opmerkingen en aanvullingen, keerden drie onderwerpen met nadruk terug. Zo gaven de inzenders aan dat zij het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester extra aandacht heeft voor openbare orde en veiligheid, dat hij/zij integer is (conform de gedragscode die geldt voor bestuurders) en met een vriendelijke doch besliste hand vergaderingen kan leiden. Deze aanvullingen zijn opgenomen in de definitieve profielschets.

Die definitieve profielschets ziet er als volgt uit. De gemeente Brunssum is op zoek naar een man/vrouw die als burgemeester van Brunssum


- zich goed kan inleven in situaties en mensen; hij of zij kan goed luisteren; - een bruggenbouwer is; hij of zij kan mensen motiveren om te kiezen voor het gemeenschappelijk belang van Brunssum; - integer is en het goede voorbeeld geeft op het gebied van waarden en normen; - onafhankelijk is en geen voorkeuren heeft voor partijen, mensen en belangen; - in crisissituaties vol vertrouwen en rust de leiding kan nemen; - een cordinator is met organisatievermogen; hij of zij inspireert mensen tot actie, stuurt ze in hun werk en eist daarbij van zichzelf en anderen discipline, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel; - daadkrachtig en besluitvaardig is, en doorzettingsvermogen heeft; hij of zij moet beschikken over de overtuigingskracht om anderen te winnen voor de eigen standpunten of ideen, en over de vaardigheid om successen in onderhandelingen te behalen met behoud van goede relaties met de andere partijen.

Procedure
Deze profielschets vormt de basis voor de sollicitatieprocedure. Die procedure is inmiddels begonnen, met het overhandigen van de profielschets aan gouverneur B. van Voorst tot Voorst, op 26 juni, en het plaatsen van de vacature in de Staatscourant in de eerste week van juli. Hoe die sollicitatieprocedure verder verloopt, leest u in het artikel Brunssum zoekt een nieuwe burgemeester....
---

Zoektocht opvolger Fons Jacobs duurt zeker zes maanden Brunssum zoekt een nieuwe burgemeester...

Brunssum krijgt een nieuwe burgemeester. Op 1 juli 2002 vertrok Fons Jacobs. Hij is de nieuwe burgervader van het Brabantse Helmond (80.000 inwoners). Aan zijn opvolging wordt inmiddels druk gewerkt. In de afgelopen weken heeft de gemeenteraad van Brunssum een profielschets opgesteld, waarvoor de raad ook een beroep deed op de bevolking van Brunssum. Op 26 juni is die profielschets overhandigd aan gouverneur B. van Voorst tot Voorst, die speciaal voor die gelegenheid naar Brunssum kwam. En dan, pas dan begint de eigenlijke sollicitatieprocedure.

De profielschets van de burgemeester is eigenlijk het wensenlijstje van de gemeenteraad (en de inwoners) van Brunssum (zie ook artikel elders op deze pagina). In die schets staat wat wij van de nieuwe burgemeester verwachten: karakter, achtergrond, capaciteiten, vaardigheden, noem het maar. De regie van de sollicitatieprocedure rondom een nieuwe burgemeester is in handen van de gouverneur. Maar het is de gemeenteraad die de eigenlijke procedure afhandelt. Een aantal van de gemeenteraadsleden vormt namelijk de vertrouwenscommissie. Dat is het groepje mannen en vrouwen dat gesprekken voert met sollicitanten - datzelfde groepje wijst ook uiteindelijk twee favoriete kandidaten aan. Niet dat die vertrouwenscommissie daarin beslist. De vertrouwenscommissie, die adviseert, en de gemeenteraad, die beslist. En hl uiteindelijk beslist de minister van Binnenlandse Zaken.

Gezocht...
Terug naar het begin. De sollicitatie. Het begint allemaal met een advertentie: 'Gezocht, een burgemeester voor Brunssum...'. De advertentie verschijnt in de Staatscourant. In principe kan iedereen solliciteren voor het burgemeesterschap. De eisen zijn simpel: je moet Nederlander zijn. Punt. Iedereen die aan deze eis voldoet, kan een sollicitatie sturen naar de gouverneur. Die verzamelt de reacties en beoordeelt ze, onder meer aan de hand van de profielschets. In feite maakt de gouverneur twee lijstjes: 'ja' en 'nee'. Het ja-lijstje stuurt hij door naar de vertrouwenscommissie van de gemeente. Die mag dan beslissen wie wordt uitgenodigd voor een gesprek. De vertrouwenscommissie handelt, zoals de naam al zegt, strikt vertrouwelijk. De leden van de commissie mogen met niemand praten over de kandidaten, of over de gesprekken die plaatsvinden, k niet met de raadsleden die niet in de commissie zitten. Uiteindelijk, na diverse sollicitatiegesprekken, spreekt de vertrouwenscommissie een voorkeur uit voor twee kandidaten. Het advies van de commissie wordt vervolgens besproken in de raad. Die stelt een aanbeveling op voor de minister van Binnenlandse Zaken. Daarover licht ze de gouverneur in. In die aanbeveling staan de namen van twee kandidaten in volgorde van voorkeur. Dus een nummer 1 en een nummer 2. De minister krijgt zes weken de tijd om over die aanbeveling na te denken. In principe is hij gebonden aan de keuze van de gemeenteraad voor de nummer 1-kandidaat. Kiest de minister voor de nummer 2, dan zal hij met hele goede argumenten moeten komen.

Nog een paar maandjes wachten...
Uit het bovenstaande mag blijken dat de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester van Brunssum een hele periode in beslag zal nemen. Op 26 juni is de profielschets vastgesteld en overhandigd aan de gouverneur van Limburg. De advertentie verschijnt in de eerste week van juli in de Staatscourant. Kandidaten hebben zes weken de tijd om te reageren. Begin september maakt de gouverneur de balans op en dan kan de vertrouwenscommissie aan de slag. Naar verwachting zullen de eerste gesprekken tussen sollicitanten en de vertrouwenscommissie pas eind september plaatsvinden en volgt een oordeel van de commissie en de raad niet eerder dan in oktober. De definitieve benoeming door de minister wordt op z'n vroegst in november verwacht. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester in de eerste maanden van 2003 zal aantreden.

Tussen het vertrek van burgemeester Jacobs per 1 juli en de benoeming van zijn opvolger is een waarnemend burgemeester aangesteld. Dat is de heer Jan Smeets.

---

Opknapbeurt rolschaatsbaan Kerkeveld

De gemeente Brunssum heeft plannen om de oude rolschaatsbaan Kerkeveld nieuw leven in te blazen. De bestaande baan wordt grondig opgeknapt en daarnaast komen er op het terrein gloednieuwe skatervoorzieningen, een basketbalveld en een trapveldje. De gemeente organiseert op maandag 5 augustus een voorlichtingsavond.

De oude rolschaatsbaan in de wijk Kerkeveld wacht al jaren op een grote opknapbeurt. Besloten is nu om de baan, zo'n 280 meter lang, opnieuw te asfalteren en geschikt te maken als skatebaan. Verder krijgen skaters op deze plek ook de beschikking over een eigen skatepark: jongeren kunnen zich hier uitleven op een piramide, funbox, een quarter- en een halfpipe en een olliebox. In het middengedeelte van de skatebaan komt een basketbalveld, omrasterd met een spelkooi. Ook wordt hier een trapveldje aangelegd. Alle toestellen hebben een dichte constructie; verder zijn toestellen en kooien uitgevoerd in geluidsarme materialen.

Jongeren
De nieuwe skatebaan en het skatepark komen tegemoet aan de wens van vele Brunssumse jongeren om eigen voorzieningen. Op dit moment komt de skatende jeugd vooral samen in het centrum van Brunssum, waar ze gebruik maken van trappen en straatmeubilair. De plannen voor de herinrichting van de rolschaatsbaan Kerkeveld zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de jongeren en met het wijkteam Centrum. De aanleg van het basketbalveld is een wens van het wijkteam Oost, dat op zoek is naar een geschikte locatie waar jongeren uit Brunssum-Oost kunnen basketballen. De gemeente wil eind september beginnen met de aanleg van de nieuwe voorzieningen. Nog vr de herfstvakantie, 19 oktober, moeten de nieuwe skatebaan, skatepark, basketbalveld en trapveldje klaar zijn.

Voorlichting
De plannen voor herinrichting van de oude rolschaatsbaan liggen vanaf 3 juli tot en met 14 augustus ter inzage op het Bestuurscentrum, afdeling Civiele Techniek. Op maandag 5 augustus organiseert de gemeente een informatie-avond in het Bestuurscentrum. Deze begint om 19.00 uur. De informatie-avond wordt gecombineerd met een voorlichtingsavond over de renovatie van de riolering in de wijk Kerkeveld (zie elders op deze gemeentepagina).

---

Nieuwe riolering Kerkeveld

De gemeente Brunssum wil de riolering in een deel van de wijk Kerkeveld gaan renoveren. Verder zijn er plannen om de hele wijk, inclusief de Doorvaartstraat, tot 30 kilometer-zone te verklaren. Deze plannen liggen vanaf 3 juli ter inzage. Op maandag 5 augustus organiseert de gemeente een voorlichtingsavond.

Volgens de plannen van de gemeente zal de riolering worden vervangen in de Prinses Beatrixstraat, de Prinses Margrietstraat, de Prinses Marijkestraat en de Prins Irenestraat. De nieuwe riolering zal meer capaciteit krijgen waardoor wateroverlast in de Prinses Margrietstraat en de Prinses Irenestraat minder vaak zal optreden. Gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe riolering wil de gemeente in de genoemde straten nieuwe klinkerbestrating aanleggen. Dat gebeurt zodanig dat de straten geschikt zijn om ingericht te worden als 30 kilometer-zone. Verder worden de aansluitingen van de Prinses Beatrixstraat en de Prinses Irenestraat op de Doorvaartstraat omgebouwd tot verhoogde kruispunten. De hele wijk Kerkeveld, inclusief de Doorvaartstraat, wordt vervolgens een 30 kilometer-zone.

Voorlichtingsavond
De bovengenoemde plannen liggen vanaf 3 juli tot en met 14 augustus ter inzage op het Bestuurscentrum, afdeling Civiele Techniek. Op maandag 5 augustus organiseert de gemeente een informatie-avond in het Bestuurscentrum. Deze begint om 19.00 uur. De informatie-avond wordt gecombineerd met een voorlichtingsavond over de nieuwe inrichting van de rollerschaatsbaan in Kerkeveld (zie elders op deze gemeentepagina).
---

Wethouder Jan Steiner heeft op zaterdag 29 juni een bronzen beeldhouwwerk van de Brunssumse kunstenares Rini Dado onthuld. Het vroegere generaties Brunssumse kinderen.
Gemeenteraadsvergadering van 26 juni

De gemeenteraad kwam voor een vergadering bijeen op woensdag 26 juni. Tijdens deze vergadering zijn onder meer de volgende besluiten genomen:
cetera. De raad heeft de profielschets, die zal dienen als leidraad in de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester van Brunssum, vastgesteld.
De raad heeft de Verordening vastgesteld die de taak, samenstelling, werkwijze en geheimhouding van de vertrouwenscommissie regelt. De vertrouwenscommissie, bestaande uit leden van de gemeenteraad, begeleidt de sollicitatieprocedure van de nieuwe burgemeester van Brunssum. Tevens heeft de raad de samenstelling van de vertrouwenscommissie bepaald. In deze commissie hebben de volgende raadsleden zitting: R. de Boer, H.W. Claessen, G.M.E. Gerards, E. Geurts, P.F. Heinen, A. van der Linden, J.J.M. Starmans, mevr. M.J.W. van de Weijer-van den Berg en M.Th. de Bruijn. Namens het college heeft G.J. Janssen zitting in de vertrouwenscommissie. Het secretariaat wordt gevormd door gemeentesecretaris M.A.M.H. Huijben en griffier H.A. van Malkenhorst.
De raad heeft Gouverneur baron mr. B. van Voorst tot Voorst de vastgestelde profielschets aangeboden.
Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 9 juli 2002. Het spreekuur Papier ophalen in juli

LET OP! In de tweede week van juli wordt er, vanwege vakantie, in een aantal wijken niet opgehaald.
Zaterdag 6 juli: Bexdellen, De Struiken, Heufke, Hokkelenberg, Langeberg, Kruisberg
Zaterdag 13 juli: Klingbemden, Rozengaard
Zaterdag 20 juli: Rumpen/Rumpenerbeemden, Componistenbuurt, Haansberg, Hemelder, Kleikoelen, Schuttersveld.
Zaterdag 27 juli: Bouwberg, Egge, Oeloven, Op gen Hoes, Treebeek,

Deel: ' Opknapbeurt rolschaatsbaan Kerkeveld in Brunssum '
Lees ook