Gemeente Hilversum

Opknappen groen Noord

Het groen, gelegen in het gebied Lopes Diaslaan, De Kupstraat, Erfgooiersstraat en Graaf Wichmanstraat is toe aan een opknapbeurt.
Het groen binnen dit gebied is weliswaar in eigendom bij woning-corporaties maar heeft een openbaar karakter. Vanwege de belangrijke functie van dit groen voor de gemeente heeft de gemeenteraad na de nieuwbouw in dit gebied in 1957 besloten zelf het onderhoud van het groen uit te voeren en ook voor een groot deel te bekostigen.

Groot onderhoud

Nu, na ruim veertig jaar, is het groen aan groot onderhoud toe. In overleg met de betrokken woningcorporaties is daartoe een plan opgesteld dat naar verwachting in het komende plantseizoen 2001/2002 kan worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om hiervoor geld beschikbaar te stellen. De corporaties betalen een derde deel aan deze renovatie.

Intrekken raadsbesluit

Als het groot onderhoud klaar is zal de gemeenteraad het in 1957 genomen besluit met betrekking tot het onderhoud en de daaraan verbonden kosten intrekken. De corporaties zijn dan vrij om zelf te kiezen wie het reguliere onderhoud zal gaan uitvoeren.

De bewoners zullen dit najaar door de gemeente op de hoogte worden gesteld van de inhoud van deze renovatieplannen. Een exacte datum en locatie voor een informatieavond moeten nog worden vastgesteld.

Het voorstel voor de renovatie zal in de raadscommissie van 3 september a.s. behandeld worden.

Deel: ' Opknappen groen Noord in gemeente Hilversum '
Lees ook