Gemeente Nuth


24-03-2003

Opknappen veldwegen gestart

Recentelijk is de Technische Dienst (TD) van de gemeente gestart met het extra onderhoud van de veldwegen. In de komende maanden zal de TD een groot aantal wegen aanpakken. Wegen die onderdeel uitmaken van het stelsel van wandelroutes en belangrijk zijn voor de ontsluiting van velden en weilanden. Het beleid is erop gericht om de veldwegen op een redelijk onderhoudspeil te brengen. Mede uit recreatief oogpunt heeft het gemeentebestuur hiervoor dit jaar extra geld in de begroting vrijgemaakt. Binnen het grondgebied van de Gemeente Nuth is 67 km veldwegen aanwezig. Gezien deze omvang is het niet mogelijk om het achterstallig onderhoud in één keer in te halen.

Technische uitvoering
Bij een groot aantal wegen zal de TD door een aannemer de kuilen en sporen laten opvullen en zal de weg opnieuw worden geprofileerd. Bovendien laat de TD op diverse wegen de aanwezige grond (modder) tot op de bestaande verhardingen (puin) verwijderen en afvoeren. Ook zullen ze daar waar nodig de bermen verlagen zodat het regenwater weer afgevoerd wordt naar de aanliggende percelen. Hiermee voorkom je plas- en spoorvorming. De aanwezige glooiingen in het landschap worden gevolgd en waar nodig hersteld. Om een voldoende draagkrachtige baan te krijgen, gebruikt men op diverse plaatsen natuurlijk (steen)materiaal als deklaag dat ze bovendien afwalsen.

Herstelwerkzaamheden
De TD laat de werkzaamheden in fasen uitvoeren. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zal de gemeente hierbij meerdere aannemers inzetten. De eerste fase ging twee weken geleden van start. Daarbij zijn diverse wegen in het gebied rond Nuth, Swier en Wijnandsrade, en tussen Wijnandsrade en Hulsberg, in uitvoering genomen. Ook zal de aannemer die voor de Gasunie afgelopen najaar de leiding aanlegde, in dit gebied herstellingswerkzaamheden uitvoeren. In overleg met de TD kreeg de aannemer opdracht om de wegen te herstellen die tijdens de werkzaamheden zijn gebruikt. Zo worden alle wegkruisingen en de Driessenweg, Kuilweg en Waalhuizerweg hersteld. In de tweede fase pakt de TD het gebied aan rond Schimmert, Arensgenhout en Hulsberg aan. Extra aandacht wordt geschonken aan de veldwegen die onderdeel uitmaken van het bekende Pieterpad. De uitvoering is in hoge mate afhankelijk van de weersomstandigheden. Alleen wanneer de wegen voldoende droog zijn, kunnen de werkzaamheden plaatsvinden. Om die reden is een vertraging niet uit te sluiten.

Profijt voor agrariër en wandelaar
Met deze inhaalslag hoopt het college dat het onderhoudsniveau van de veldwegen in de komende jaren in voldoende mate verbetert, waardoor zowel agrariërs als wandelaars gemakkelijker gebruik kunnen maken van deze wegen. Voor inlichtingen kunt u zich telefonisch wenden tot de Civieltechnisch beleids- en projectmedewerker Wegen, de heer K.Schrijvers tel. 045-5659133.

Zoekwoorden:

Deel: ' Opknappen veldwegen in Nuth gestart '
Lees ook