ministerie van economische zaken - persbericht 129

datum: 20-08-1999

opkomende markten: minder uitvoer, meer investeringen

de nederlandse goederenuitvoer naar de opkomende markten is in 1998 gedaald, terwijl de invoer sterk is gestegen. dat is het gevolg van de crises in azie en rusland die de invoervraag hebben doen inzakken. dit staat te lezen in het ez-rapport 'opkomende markten: ontwikkelingen en perspectieven', dat staatssecretaris ybema van economische zaken vandaag naar de tweede kamer heeft gestuurd.
in dit rapport wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen in de door ez geslecteerde 22 opkomende markten* en op de handels- en investeringsrelaties met deze landen. in een appart hoofdstuk wordt de schijnwerper gericht op latijns amerika waar de samba-crisis bedwongen lijkt en de tango-crisis is uitgebleven.

de 22 markten zijn over het algemeen ook de voor het nederlandse bedrijfsleven meest interessante opkomende markten, maar op bepaalde deelmarkten zijn er eveneens interessante afzet- en investeringsmogelijkheden in andere landen. belangrijke handelspartners van nederland zijn bijvoorbeeld ook saoedi-arabie, de verenigde arabische emiraten, egypte, nigeria en roemenie, terwijl egypte en colombia een relatief intensieve investeringsrelatie met nederland hebben. het rapport wordt afgesloten met een overzicht van de kansrijke sectoren in de opkomende markten. de aziatische crisis heeft, zeker op korte termijn, de exportmogelijkheden naar menige opkomende markt doen afnemen, met name voor bepaalde producten (luxe consumptiegoederen) en diensten (bijvoorbeeld diensten gerelateerd aan grote infrastructurele projecten). door de azie-crisis zijn de internationale kapitaalstromen naar de opkomende markten fors gedaald. opmerkelijk is evenwel dat de toestroom van directe investeringen verder is gestegen.

export
de nederlandse goederenuitvoer naar de opkomende markten is afgelopen jaar fors gedaald. het aandeel van de opkomende markten in de nederlandse uitvoer is in 1998 afgenomen tot 8,3%. de invoer uit de opkomende markten daarentegen is sterk gestegen, vooral uit azie en midden-europa. het aandeel van de opkomende markten in de nederlandse invoer is in 1998 toegenomen tot 16,7%. het traditionele tekort op de nederlandse handelsbalans met de opkomende markten is gestegen van f 16 miljard tot bijna f 29 miljard. deze toename komt vrijwel geheel voor rekening van azie. ook het nederlandse handelstekort met de opkomende markten in latijns amerika is verder toegenomen, terwijl er een overschot is voor wat betreft midden- en oost-europa.
polen is de belangrijkste opkomende afzetmarkt voor ons land, gevolgd door rusland, turkije en taiwan. met een groei van 37% was zuid-afrika de snelst groeiende afzetmarkt voor nederland.
van alle opkomende markten zijn china en taiwan de belangrijkste goederenleveranciers voor nederland. de invoer uit beide landen bestaat met name uit elektronenbuizen, transistors en computers. bij de nederlandse uitvoer naar deze markten is eveneens sprake van een toegenomen aandeel van kapitaalgoederen.

investeringen
de nederlandse directe investeringen in de opkomende markten zijn sterk toegenomen: van ruim f 9 miljard in 1997 naar f 17 miljard in 1998. vorig jaar ging bijna een kwart van de totale nederlandse investeringen in het buitenland naar de opkomende markten. er is vooral geinvesteerd in latijns amerika. tussen 1994 en 1998 zijn de meeste investeringen naar brazilie gegaan. in midden- en oost-europa wordt een toename van nederlandse investeringsactiviteiten gesignaleerd.

instrumenten
het totaal aan subsidies en opdrachten ten behoeve van economische samenwerking en bevordering van export en investeringen bedroeg in 1998 bijna f 518 miljoen. daarvan was ruim eenderde gericht op activiteiten in midden- en oost-europa en ruim eenderde op azie. het aandeel van azie is gedaald en van midden- en oost-europa behoorlijk toegenomen vergeleken met 1997.
verder zijn er export- en investeringsgaranties, de voorlichtings- en promotie-activiteiten van de evd en de ondersteuning van het bedrijfsleven door ambassades en economische steunpunten.


* china, india, indonesie, thailand, maleisie, singapore, filippijnen, hongkong, taiwan, zuid-korea, argentinie, brazilie, chili, mexico, peru, rusland, polen, hongarije, tsjechie, turkije, israel en zuid-afrika.

Deel: ' Opkomende markten minder uitvoer, meer investeringen '
Lees ook