DIERENBESCHERMING

Opkoopregeling moet dierenleed bij vleeskuikens voorkomen

PERSBERICHT

OPKOOPREGELING MOET VERDER
DIERENLEED BIJ VLEESKUIKENS VOORKOMEN

Den Haag, 12 maart 2003 - Om verder dierenleed bij de ongeveer 1 miljoen vleeskuikens in de Gelderse Vallei te voorkomen, pleit de Dierenbescherming voor een onmiddellijk door de overheid af te kondigen opkoopregeling. Vervolgens moeten de dieren zo snel mogelijk uit hun lijden worden verlost. De Dierenbescherming is in contact met een aantal gesloten bedrijven buiten de 1 kilometer-zone, waar de welzijnsproblemen bij de kuikens enorm zijn. Kuikens op deze bedrijven worden normaal na zes weken geslacht. Nu deze termijn is verstreken groeien de dieren door en wegen inmiddels bijna drie kilogram. Als gevolg van ernstige fysieke problemen en ruimtegebrek sterven de dieren momenteel bij bosjes een ellendige dood.

Stallen eigenhandig 'uitdunnen' voordat de kippen te groot zijn, zoals minister Veerman de boeren vorige week voorstelde, is volgens de Dierenbescherming een onacceptabele optie. 'Een opkoopregeling zal boeren stimuleren welzijnsproblemen bij hun dieren tijdig te melden. Dat bleek ook tijdens de laatste varkenspest-epidemie', aldus directeur Wijnand van de Giessen van de Dierenbescherming. Voorwaarde is wel dat dan ook onmiddellijk begonnen wordt met het op verantwoorde wijze doden van de kuikens. 'Langer uitstel is voor ons uit oogpunt van dierenwelzijn absoluut niet te verkroppen', stelt Van de Giessen.

De Dierenbescherming vindt dat niet gewacht kan worden op fiattering en eventuele bijdragen door de Europese Commissie in het kader van een opkoopregeling. Daarvoor zijn de problemen bij de vleeskuikens te acuut. Ook Italië besloot tijdens de bestrijding van de vogelpest unilateraal tot een opkoopregeling voor pluimvee.

(einde bericht)

Deel: ' Opkoopregeling moet dierenleed bij vleeskuikens voorkomen '
Lees ook