Hogeschool Holland

Inleiding

De human resources manager neemt in een organisatie een spilfunctie in. Bent u op zoek naar kennis en vaardigheden om werknemers hun optimale persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden te laten benutten in relatie tot de doelstelling van hun organisatie? Dan is de opleiding Human Resources Management I daarbij een goed hulpmiddel.

Doelgroep en doelstelling

De opleiding Human Resources Management I is bestemd voor :
* Aankomend human resources managers

* Leidinggevenden en medewerkers van andere afdelingen die een goede gesprekspartner willen worden van hun P&O collegas

Het is een opleiding op HBO-niveau. Deelnemers moeten door vooropleiding of werkervaring in staat zijn deze opleiding te volgen. In geval van twijfel, adviseren wij u graag in een intakegesprek.

Doel van de opleiding is het verschaffen van zowel inhoudelijke als procesmatige vaardigheden binnen human resources management op de gebieden Bedrijfsorganisatie & Management,
Arbeids recht, Personal Management Information Systems, Human Resources Management en Communicatieve Vaardigheden.

Inhoud

* Bedrijfsorganisatie & Management 1*
* Arbeids recht 2*
* Personal Management Information Systems 3*
* Human Resources Management 4*
* Communicatieve Vaardigheden 5*

Werkwijze

Van de cursist wordt verwacht dat hij bij iedere module actief participeert: tijdens de bijeenkomsten en via de cases. De opleiding wordt afgerond met een beleidsnotitie over een tevoren met de cursusleiding afgesproken onderwerp dat voor de eigen organisatie relevant is. Deze notitie wordt gepresenteerd en verdedigd ten overstaande van deskundigen.

Algemeen

* Studielast: ca. 245 uur

* Cursusduur: 22 bijeenkomsten van 3 uur op donderdag van 19.00 tot 22.00

* Start: 3 februari 2000
* Het met minimaal een voldoende afronden van alle opdrachten, geeft recht op een diploma van de CGH, gecertificeerd door de Hogeschool Holland

* Kosten: F 5.000,= [inclusief studiemateriaal, exclusief boekengeld]

1*
HRM is ingebed in de hele organisatie en het management daarvan. Dit kader waarin de organisatie werkt en moet werken, schept ook duidelijkheid over plaats, rol en taken van de HRM-functionaris. Daarom wordt er in deze module aandacht besteed aan:
- de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de organisatie en de invloed die dat heeft op de HRM-functie;

- de interne afstemming;

- de structurering en aansturing van de organisatie.

2*
Flexibilisering van arbeid, arbeidsvoorwaarden en dus ook van arbeidscontracten is gemeengoed geworden. De kennis, en het vermogen die toe te passen behoren tot de noodzakelijke bagage van de P&O-medewerker.
In deze module komt ondermeer aan de orde:

- Arbeidsrecht

- Collectief Arbeidsrecht

- Sociaal Zekerheidsrecht

3*
De directe beschikbaarheid van actuele personeelsinformatie is tegenwoordig een must, voor uzelf als P&O-medewerker, voor uw baas, maar ook voor de individuele medewerker. Dit betekent dat u op de hoogte moet zijn van de mogelijkheden die moderne informatietechnologie daarin biedt en er ook mee moet kunnen werken. Daaraan wordt in deze module zeer praktisch aandacht besteed.

4*
De kern van de HRM-functie vraagt enerzijds een totale en planmatige benadering, anderzijds een persoonlijke en individuele. Deze functie doet enerzijds een beroep op sociale en communicatieve vaardigheden, anderzijds zijn er met Human Resources Accounting kengetallen en sturingsinformatie nodig.
Daarom wordt er in deze module ondermeer aandacht besteed aan:
- Human Resources Strategie

- Human Resources Planning

- Human Resources Accounting

- Human Performance Management

- Human Resources Instrumenten

5*
Een spilfunctie in een organisatie bekleden betekent bijna per definitie dat u over uitstekende sociale communicatieve vaardigheden moet beschikken, zowel naar het management als naar medewerkers, zowel intern als extern gericht.
Daarom wordt in deze module praktisch geoefend in:
- gesprekstechnieken,

- presenteren,

- onderhandelen,

- schrijven van een beleidsnotitie.

Deel: ' Opleiding Human Resources Management I Hogeschool Holland '
Lees ook