Hogeschool Holland

Integraal Bedrijfskundig Management I

Inleiding

Wilt u zich op verantwoorde wijze voorbereiden op een volgende stap in uw loopbaan en daarbij meer aandacht geven aan de managementaspecten? Wilt u uw managementkwaliteiten in uw huidige functioneren verbeteren? Wilt u over een gedegen economische en bedrijfskundige basiskennis beschikken, praktisch en zonder ballast?
Dan is de opleiding Integraal Bedrijfskundig Management I daarbij een goed hulpmiddel.

Doelgroep en doelstelling

De opleiding Integraal Bedrijfskundig Management I is bestemd voor :
* Leidinggevenden met een niet economisch HBO- of MBO-diploma die hun kennis en inzicht in economische en instrumentele aspecten van de managementfunctie willen vergroten en verdiepen,

* Aspirant leidinggevenden met een niet economisch HBO- of MBO-diploma die zich willen voorbereiden op een toekomstige managementfunctie, voor: het bedrijfsleven, de not for profit sector, overheden.

IBM I is een opleiding op HBO-niveau. Deelnemers moeten door vooropleiding of werkervaring in staat zijn deze opleiding te volgen. In geval van twijfel, adviseren wij u graag in een intakegesprek. Aangezien er tijdens de bijeenkomsten concrete verbanden worden gelegd tussen theorie en praktijk, is werkervaring vereist.

Doel van de opleiding is dat u zich een brede kennis eigen maakt op de gebieden Management en Organisatie, Financiële Economie, Human Resources Management en Commerciële Economie, en dat u deze ook kunt toepassen.

Inhoud

* Management en Organisatie 1*
* Training Effectief Leidinggeven
* Financiële Economie 2*
* Human Resources Management 3*
* Commerciële Economie 4*

Werkwijze

Iedere module wordt afgesloten met het uitvoeren van een opdracht gericht op de werk- of bedrijfssituatie.
Na de laatste module wordt ter voorbereiding op het examen met behulp van een integrale bedrijfs case de gehele leerstof nog eens doorgenomen en geoefend .
Een examen aan de hand van een integrale case , rondt deze opleiding af.

Algemeen

* Studielast: ca. 240 uur

* Cursusduur: 25 bijeenkomsten van 3 uur op dinsdag van 19.00 tot 22.00

* Start: 1 februari 2000
* Het met minimaal een voldoende afronden van alle opdrachten, geeft recht op een diploma van de CGH, gecertificeerd door de Hogeschool Holland

* Kosten: F 5.000,= [inclusief studiemateriaal, exclusief boekengeld]

* De vervolgopleiding is de post-HBO-opleiding Integraal Bedrijfskundig Management II.

1*
In de module Management en Organisatie komen methoden aan de orde om een organisatie te analyseren en worden instrumenten aangereikt om vanuit praktijksituaties knelpunten in organisaties systematisch op te lossen.
De deelnemer heeft aan het eind van deze module kennis van algemene begrippen als organisatiestructuur, -cultuur, -strategie, interne communicatie. Hij heeft inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van management en organisatie. Ook is hij in staat een organisatie te analyseren, of te diagnosticeren, en beschikt hij over vaardigheden om knelpunten op een systematische wijze op te kunnen lossen.

2*
De module Financiële Economie besteedt aandacht aan de volgende themas:

- Jaarstukken: hoe deze te lezen en te interpreteren?
- Financiering: hoe een onderneming / organisatie te financieren, in welke vormen en uit welke bronnen?

- Kostprijsberekening.

3*
Om als organisatie effectief te kunnen functioneren, dienen de personele kwaliteiten optimaal benut te worden. Daarom staat in de module Human Resources Management de rol van de leidinggevende die inzicht dient te verkrijgen in de kwaliteiten van medewerkers, centraal. Na afloop van deze module heeft de deelnemer algemene inzichten in de werking van een integraal HRM-beleid in organisaties. Hij heeft daarbij kennis van het belang van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opleiden, loopbaanontwikkeling, flexibele arbeid en beloningssystemen en kan de relatie aangeven tussen diverse HRM-modellen en het belang daarvan in de praktijk. In samenhang met de deelname aan de training Effectief Leidinggeven is hij in staat op een effectieve wijze HRM-beleid te formuleren en te sturen.

4*
In de module Commerciële Economie wordt de marketingtheorie gekoppeld aan de praktijk door middel van cases. De deelnemer kan na afloop van de module het commercieel beleid van de eigen organisatie kritisch evalueren. Hiervoor komen de volgende themas aan bod:
- marketing

- identificatie van de markt [waaronder motivatietheorieën en marktonderzoek]

- product
- communicatie
- prijs

- distributie
- marketingplanning, met het accent op de integratie van de marketingactiviteiten

Deel: ' Opleiding Integraal Bedrijfskundig Management I HS Holland '
Lees ook