Opleiding Werktuigbouwkunde Hogeschool 's-Hertogenbosch dik in de plus

De opleiding Werktuigbouwkunde van de Hogeschool 's-Hertogenbosch scoort ruim voldoende. Studenten van de opleiding zijn dik tevreden over opbouw, samenhang en integratie binnen het onderwijsprogramma en beoordelen de opleiding als beroepsgericht. De commissie die de opleidingen Werktuigbouwkunde het afgelopen jaar heeft gevisiteerd, bevestigt dit oordeel in haar visitatierapport met de titel Uitzicht.

Zo kwalificeert de commissie "de opleiding in 's-Hertogenbosch als een goede beroepsgerichte opleiding" en "staat de integratie van het onderwijs in het Bossche onderwijsprogramma op een goed niveau." Deze en meer bevindingen van de visitatiecommissie Werktuigbouwkunde zijn te vinden in een lijvig visitatierapport. Dit rapport wordt a.s. donderdag 27 januari aangeboden aan de voorzitter van de HBO-raad, prof. dr. F. Leijnse bij ASM Lithography in Veldhoven.

Beroepsgerichte opleiding

Vorig jaar februari visiteerde de commissie de opleiding Werktuigbouwkunde van de Hogeschool 's-Hertogenbosch. Naar het oordeel van de commissie is de opleiding ingrijpend verbeterd. Verbeteringen vindt de commissie in de goed vastgelegde fundamenten van de opleiding en in de dagelijkse onderwijspraktijk. De leerstof sluit goed aan op de onderwijspraktijk en wordt voor een belangrijk deel geïntegreerd en beroepsgericht aangeboden. Het totale onderwijsproces levert studenten op die technisch goed werk kunnen afleveren, zoals blijkt uit de eindscripties en uit de reacties uit het beroepenveld. Belangrijke motor in de verbetering vormt de invoering van moderne onderwijsvormen, als probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs. Met deze onderwijsvormen wordt vooral de beroepsgerichtheid van de opleiding versterkt, maar ook belangrijke aspecten als communicatieve vaardigheden worden goed getraind in deze onderwijsvormen.

Uitstekende faciliteiten

De opleiding Werktuigbouwkunde is naar het oordeel van de visitatiecommissie "gesitueerd in een modern gebouw dat een functionele en prettige leeromgeving biedt". De practicumruimten zijn prima geoutilleerd en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt in het onderwijs. Ook de computerfaciliteiten voldoen ruim aan de eisen.

Aandachtspunten

Vanzelfsprekend zijn er ook aandachtspunten genoemd. Zo zet de commissie voor alle gevisiteerde opleidingen vraagtekens bij de handhaving van de huidige kwaliteit. Overigens heeft de opleiding Werktuigbouwkunde in Den Bosch als een van de weinige opleidingen Werktuigbouwkunde een systeem van kwaliteitszorg. Dat systeem moet overigens naar het oordeel van de commissie wel verder worden uitgebouwd.

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar de heer ir. Roel Fiolet, hoofd van de opleiding Werktuigbouwkunde, tel. 073 - 629 5 (e-mail rfiolet@hsbos.nl).

Prix de Rome naar oud-studenten Akademie

De eerste prijs van de Prix de Rome Schilderen is dit jaar voor Charlotte Schleiffert. Zij krijgt een geldbedrag van ƒ40.000, -. Erik van Lieshout ontvangt de tweede prijs, een geldbedrag van ƒ20.000,-.Beiden zijn afgestudeerd aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving van de Hogeschool 's-Hertogenbosch. De Prix de Rome is de grootste aanmoedigingsprijs voor Nederlandse kunstenaars en architecten tot 35 jaar.

Beelden in de hogeschooltuin

In samenwerking tussen de Kunstcommissie en de Kunstakademie is een project "Beeldentuin" gestart. De tuin achter het Hogeschoolgebouw is best mooi, maar heeft blijkbaar nog iets nodig om een aantrekkelijke plek te worden waar het goed toeven is. Het idee is nu om studenten van de Kunst in het kader van hun opleiding een ontwerp te laten maken voor een object in die tuin. Op dit moment is een aantal studenten hiermee bezig. De ontwerpen worden in december beoordeeld en het beste ontwerp wordt uitgevoerd. Daarnaast is een expositie mogelijk van alle ontwerpen. Het is de bedoeling dit gedurende meerdere jaren te herhalen, waardoor de "beeldentuin" steeds meer gestalte krijgt. (js)

Fusie met Hogeschool Brabant niet uitgesloten

De bestuurlijke samenwerking van de Hogeschool `s-Hertogenbosch met de Hogeschool Brabant zal op termijn op een fusie kunnen uitlopen. Dit heeft Frans van Kalmthout, collegevoorzitter van de Hogeschool `s-Hertogenbosch gezegd. De collegevoorzitter noemt drie vormen van verregaande bestuurlijke samenwerking: "Dat de twee hogescholen hun eigen College van Bestuur houden, dat er één College voor beide scholen komt of dat er één hogeschool ontstaat die in Breda, Tilburg en `s-Hertogenbosch zal zijn gevestigd."

Studenten

Volgens Van Kalmthout kan de samenwerking een aantal voordelen voor studenten bieden. "Gespecialiseerde afstudeerprogramma's, die door een hogeschool niet te verzorgen zijn, kunnen straks wel gevolgd worden. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp `Ondergronds bouwen', dat nu al samen met Hogeschool Brabant wordt aangeboden. Daarnaast kun je denken aan studieprogramma's, waarvoor studenten naar Den Bosch komen, die ze straks ook in Tilburg kunnen volgen", aldus de voorzitter.

Tilburg

Samen met Hogeschool Brabant wil Van Kalmthout een aantal nieuwe opleidingen in Tilburg starten. De voorzitter denkt aan sociaal-agogische studies en een opleiding economisch-linguïstisch. Mocht de laatste werkelijk in Tilburg gehuisvest worden, dan zal de stad mogelijk twee studies EL herbergen. Fontys heeft namelijk toestemming gekregen om zo'n opleiding daar te starten.

Duale studies

De Hogeschool gaat ook meer aandacht besteden aan `andersoortige' programma's. Van Kalmthout: "Omdat de arbeidsmarkt hier om zal vragen en omdat de instroom vanuit het reguliere onderwijs zal afnemen." Als voorbeeld van een ander programma noemt de voorzitter `duale studies'. "Studeren en werken wisselen elkaar dan af tijdens de studie. Civiele Techniek is daar dit jaar al mee gestart." Devoorzitter wil kijken of combinaties van programma's kunnen leiden tot nieuw studie-aanbod.

Universiteit

Door het liberale beleid van minister Hermans is het mogelijk om als hogeschool samen te werken met een universiteit. "De krachtsverhoudingen in het onderwijs worden de komende jaren heel anders. In Amsterdam ontstaat nu een instituut met vijftig à zestig duizend studenten. Ik verwacht hetzelfde in Groningen, Maastricht en Utrecht", aldus Van Kalmthout. Een overeenkomst tussen de Hogeschool `s-Hertogenbosch en bijvoorbeeld de universiteiten van Eindhoven of Tilburg hoeven we `voorlopig niet te verwachten'.

Nieuwe naam en nieuw beroepsprofiel voor EL-opleiding

Op 1 september 2000 gaat de vernieuwde opleiding International Business and Languages (IBL) van start. International Business and Languages is de nieuwe naam voor de bestaande opleiding Economisch-Linguistisch (EL). Met deze nieuwe naam willen de opleidingen de vernieuwing van het beroepsprofiel onderstrepen. Het nieuwe profiel is landelijk vastgesteld door de gezamenlijke EL-opleidingen en heeft de brede steun van het bedrijfsleven. Met de vernieuwing van het beroepsprofiel en de naam willen de hogescholen de aansluiting op een internationaal beroepenveld beter waarborgen.

Nederlandstalige opleiding met brede internationale oriëntatie

International Business and Languages blijft een Nederlandstalige opleiding, praktijkgericht en met een brede, internationale oriëntatie. Alle afgestudeerden van de International Business and Languages-opleiding beheersen drie moderne vreemde talen op hoog niveau en zijn met name toegerust voor functies bij internationaal opererende bedrijven. De belangrijkste werkterreinen bevinden zich in het internationale exportmanagement, verkoop/accountmanagement en communicatiemanagement. Afgestudeerden zijn breed inzetbaar in het midden en hoger kader van internationale bedrijven in Nederland en daarbuiten. De opleiding International Business and Languages kan aan 14 hogescholen verspreid over het hele land worden gevolgd.

Beroepsprofiel in nauwe samenwerking met bedrijfsleven vastgesteld

De ontwikkeling van het nieuwe beroepsprofiel is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven tot stand gekomen. De brancheorganisatie voor de export Fenedex en de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion, DMSA, hebben de opleiding International Business and Languages inmiddels gevalideerd. MKB-Nederland en de Frans-Nederlandse Kamer van Koophandel staan positief tegenover de vernieuwingen. Met het nieuwe beroepsprofiel wil de opleiding International Business and Languages inspelen op de behoefte van het bedrijfsleven aan mensen die direct inzetbaar zijn op hoog niveau in zowel export, verkoop als communicatie. De opleiding International Business and Languages kan gevolgd worden aan de volgende hogescholen:

Hogeschool Alkmaar HES Amsterdam

Hogeschool Enschede Hogechool van Arnhem en Nijmegen (in Arnhem)

Hogeschool Drenthe (Emmen) Hogeschool Holland in Diemen

Hogeschool 's-Hertogenbosch Hanzehogeschool in Groningen

Hogeschool van Utrecht Hogeschool Limburg in Sittard

Hogeschool Zeeland Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

HES Rotterdam Ichthus Hogeschool Rotterdam

PC-privé ook voor studenten!

Hogeschool 's-Hertogenbosch is een pc-privé-project voor studenten gestart. IBM en ABN AMRO bieden via Private-Ware en in samenwerking met de Hogeschool, studenten de mogelijkheid om een pc aan te schaffen tegen heel aantrekkelijke voorwaarden. IBM heeft daarvoor een nieuwe serie thuiscomputers ontwikkeld. Deze snelle, krachtige PC's garanderen een langdurige productiviteit en kunnen makkelijk worden uitgebreid. ABN AMRO biedt, in combinatie met een studentenrekening, aantrekkelijke mogelijkheden voor de financiering.

Na de Universiteit Leiden is Hogeschool 's-Hertogenbosch de tweede instelling voor Hoger Onderwijs in Nederland die zo'n aantrekkelijk aanbod doet. De student krijgt een topkwaliteit pc tegen een uiterst redelijke prijs; en hij of zij kan die pc ook nog gemakkelijk financieren. De Hogeschool vindt het erg belangrijk dat studenten ook thuis de beschikking hebben over een pc.

Studeren zonder pc-gebruik is bijna onmogelijk geworden. Ook kunnen Internetten is daarbij bijna een must. De Hogeschool 's-Hertogenbosch beschikt over uitgebreide pc voorzieningen;elke student heeft inmiddels ook een eigen e-mail account.

Binnenkort wordt het voor alle studenten mogelijk om thuis via de Hogeschool een Internetverbinding te realiseren. Het wordt daardoor steeds makkelijker om - met hetzelfde account - contact te leggen, ook met de Hogeschool. E-mailen met docenten en medestudenten, roosters raadplegen, snuffelen in de mediatheek, dat gaat allemaal tot de mogelijkheden behoren. Kijk voor meer informatie over het studenten pc-privé project op www.abnamro.nl/student

Kunstacademies Breda en 's-Hertogenbosch samen verder.

In november 1998 hebben de Colleges van Bestuur van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool 's-Hertogenbosch het bureau KPMG/Bureau voor Economische Argumentatie de opdracht gegeven de mogelijkheid en de wenselijkheid van een eventueel samengaan van de kunstacademies van beide hogescholen te onderzoeken. Begin maart heeft KPMG verslag uitgebracht van de bevindingen van het onderzoek. Vervolgens hebben de Colleges van Bestuur van de beide Hogescholen besloten een traject in te zetten dat moet leiden tot een samengaan van de Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-hertogenbosch en de Academie St. Joost te Breda per 1 september 1999. Uitgangspunt bij de samenwerking zijn de randvoorwaarden die ook van toepassing waren bij de onderzoeksopdracht die door KPMG onder verantwoordelijkheid van Prof. Willem Dercksen is uitgevoerd:

* handhaving van de inbedding van elk van de beide academies in de eigen multisectorale hogeschool; * handhaving van beide locaties voor kunstonderwijs; * handhaving van onderwijsidentiteit en profiel van beide academies;

Met deze stap nemen de beide Hogescholen een door hen noodzakelijk geacht initiatief in de herstructurering van het kunstonderwijs in de regio. Doel van de samenwerking is: * het behoud van en het optimaliseren van het opleidingsaanbod in de regio; * het ontwikkelen van nieuwe, gezamenlijke onderwijsinitiatieven; * het verder verhogen van de kwaliteit van het onderwijs aan beide academies; * het behalen van efficiency-winst.

Het samengaan van de academies in Breda en 's-Hertogenbosch krijgt de vorm van een samenwerkingsinstituut dat zal worden aangestuurd door een tweehoofdige collegiale directie bestaande uit de huidige directeuren van beide kunstacademies, Jules van de Vijver (Breda) en Alex de Vries ('s-Hertogenbosch). Deze directie opereert onder eindverantwoordelijkheid van een bestuursorgaan dat wordt gevormd door de Colleges van Bestuur van de beide Hogescholen. Namens dit bestuursorgaan zal de aansturing plaatsvinden door de beide portefeuillehouders kunstvakonderwijs, mevrouw mr. J.A.M. Nijenhuis (CvB Hogeschool 's-Hertogenbosch) en drs. A. Ossewaarde (CvB Hogeschool Brabant). Op korte termijn zullen bestuurlijke en organisatorische stappen worden gezet om het samenwerkingsinstituut vorm te geven. Ook zullen voorstellen worden ontwikkeld voor nieuwe, gezamenlijke onderwijsinitiatieven en voor concrete vormen van samenwerking in de verschillende fasen van de opleiding.


AGENDA

Datum Tijd Activiteit




Februari 2000 dinsdag 1 febr. 18.30 uur Management thema-avond: Het coachen van veranderingen. woensdag 2 febr. 19.00 - 21.00 uur Beroepenoriëntatie avond Bossche Hogescholen: Hogeschool 's-Hertogenbosch HAS Den Bosch Stoas APH Fontys Hogeschool PABO; Afgestudeerden vertellen over hub huidige werk. 17 febr. Diploma-uitreiking Economisch-Linguïstisch / International Business Languages. 23 febr. Diploma-uitreiking Bedrijfseconomie. Diploma-uitreiking Commerciële Economie 26 en 27 febr. Prinses Christina Concours


Wil je meer weten?

Vraag dan de brochure aan, bezoek de open dag of meld je aan voor de open lessen. Of vraag om meer informatie bij het Studie-informatiecentrum.

top (264bytes)

Algemene informatie | Opleidingen | Nieuws en Agenda | Post-HBO cursussen Open lessen / open dagen | Informatie voor bedrijven | Meer info | Homepage

Deel: ' Opleiding Werktuigbouwkunde 's-Hertogenbosch dik in de plus '




Lees ook