Provincie Noord-Holland


1 september 1999
Feestelijke oplevering ecozone Stichting Mainport en Groen

Binnenkort wordt het eerste project van Mainport en Groen, de ecozone langs de 2e IJtocht, opgeleverd. Het bestuur van de Stichting Mainport & Groen viert dit feit op 24 september aanstaande. De Stichting Mainport en Groen is verantwoordelijk voor groene inpassing van de Vijfde baan van Schiphol, het zogeheten Groene Carre rondom de luchthaven.
De realisatie van de ecologische verbinding is daarvan een onderdeel. De ecozone langs de 2e IJtocht is het eerste deelproject van het Groene Carré West.
Het bestuur van de Stichting Mainport en Groen wordt gevormd door de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol. De oplevering zal plaatsvinden na de bestuursvergadering van de Stichting Mainport en Groen om 11.00 uur bij het kantoor van de Floriade, Floriadepark 1 te Vijfhuizen.

De ecozone ligt langs de N22, ongeveer een halve kilometer ten noorden van de Geniedijk en grenst aan het gebied van de Floriade. De ecozone is 550 m lang en 16 m breed. Het ontwikkelt zich spontaan tot een brede rietoever met waterplanten en ondiep water, waarvan amfibieën, vogels, libellen of kleine zoogdieren gebruik zullen maken als verbinding of leefgebied. In de toekomst zal het een deel van de ecologische verbinding vormen tussen de gebieden van het Strategisch Groenproject in de polder en Spaarnwoude. De uitvoering van de ecozone loopt vooruit op de plannen voor de rest van het Groene Carré West. Omdat er voor de Big Spotters Hill grond nodig was en de 2e IJtocht moest worden gegraven, heeft de stichting Floriade aangeboden de ecozone gelijktijdig aan te leggen. Hierdoor is een besparing in de kosten opgetreden. De totale investering voor de ecologische oeverzone bedraagt fl.140.000 gulden en is betaald door de Stichting Mainport en Groen.
De ecozone is inmiddels klaar. Het ziet er nog kaal uit, maar dat zal door de natuur vanzelf veranderen en dus begroeid raken.

Het programma voor de feestelijke oplevering ziet er als volgt uit:


11.00 uur Welkomstwoord Ron Koek van Floriade 2002


11.15 uur Vertrek richting gebied (laarzen aantrekken, ongeveer 200 meter lopen) Gedeputeerde Meijdam verrichting een feestelijke handeling ter gelegenheid van de oplevering van de ecozone


11.30 uur terug naar kantoor Floriade voor koffie / thee / fris


12.00 uur einde
___________________________________

Inlichtingen: Sylvia Coenen, tel. (023) 562 20 02

Deel: ' Oplevering ecozone Stichting Mainport en Groen '
Lees ook