Gemeente Waalre

2 JULI 1999: OPLEVERING NATUURBOUWPLAN DIEPENVOORDE

Na bijna een jaar werken heeft het Waalrese natuurgebied tussen de A67, de Gestelsestraat en de Eindhovenseweg haar oorspronkelijke vorm weer teruggekregen. Het project dat de naam Natuurbouwplan Diepenvoorde kreeg maakt deel uit van Park Diepenvoorde, een ambitieus kantorenpark waarvan intussen de eerste zeven gebouwen zijn verkocht of verhuurd. Op vrijdag 2 juli aanstaande wordt het Natuurbouwplan opgeleverd. Ter gelegenheid van de oplevering is er op deze datum om 15.00 uur een bijeenkomst in restaurant de Leemer Hoef aan de Gestelsestraat 102 in Waalre. De werkzaamheden aan Natuurbouwplan Diepenvoorde startten in het najaar van 1998. Het doel dat met dit plan beoogd werd, was drieledig: herstel van het beekdal, verbetering van de ecologische waarden en ontwikkeling van verbindingszones voor verschillende diersoorten.

Het programma van de bijeenkomst op 2 juli aanstaande ziet er als volgt uit: Om 15.00 is de ontvangst met koffie in restaurant de Leemer Hoef. Om 15.30 uur zullen burgemeester drs J.L.H.M. Berger namens de gemeente Waalre, de opdrachtgever van het Natuurbouwplan, en de heer ir. R.A.G.M. Hendriks namens Hurks Bouw & Vastgoed, de ont- wikkelaar en realisator van het kantorenpark, enkele woorden spreken.Aansluitend wordt door de heer R.A.G.M. Hendriks en de heer J.A.J. Teuwen, wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu, een informatiebord over het Natuurbouwplan Diepenvoorde onthuld en drie runderen van het ras Schotse Hooglanders in het gebied losgelaten. Indien het weer het toelaat is er dan gelegenheid om het gebied te bezoeken. Na afloop wordt in restaurant de Leemer Hoef een hapje en een drankje geserveerd.

Van agrarisch naar natuurlijk
Het gebied tussen de A67, de Gestelsestraat en de Eindhovenseweg was oorspronkelijk agrarisch gebied. Ter versterking van de ecologische waarden in het gebied en om de oorspronkelijke flora en fauna weer in het gebied terug te krijgen, werd het Natuurbouwplan Diepenvoorde ontwikkeld. Om het plan te kunnen realiseren werden 43 bomen, waaronder 21 wilgen, en 500 m3 opschot gerooid. Vervolgens kreeg het riviertje de Tongelreep zijn natuurlijke meandering terug. Delen van het maaiveld werden afgegraven om de gewenste vernatting van het gebied te creëren, waardoor groei- en bestaansmogelijkheden voor een grote variatie aan dieren en planten is ontstaan. Verder werden twee padden-poelen aangelegd en er werd een tweede uitstroompunt van het riviertje de Gorloop op de Tongelreep gerealiseerd. Tenslotte zullen drie runderen van het ras Schotse Hooglanders op 2 juli in het gebied uitgezet worden. Zij gaan zorgen voor een natuurlijke begrazing van het gebied. Het Natuurbouwplan Diepenvoorde kon gerealiseerd worden dankzij nauwe samenwerking met en subsidie van Waterschap de Dommel, Provincie Noord Brabant en het ministerie LNV, dienst Landelijke Gebieden.

Kantorenvilla's
Het Natuurbouwplan Diepenvoorde maakt onderdeel uit van Park Diepenvoorde. Dit is een 'ambitieus en beeldbepalend' project omdat bedrijvigheid en natuur hand in hand gaan. De financiële middelen voor het realiseren van het Natuurbouwplan werden voor een belangrijk deel gegenereerd uit de grondopbrengsten van de kantoren. De eerste drie kantoorvilla's zijn inmiddels gereed en betrokken door de PNEM/MEGA Groep en door Schretlen & Co. De volgende vier gebouwen zullen medio 2000 gereed komen. Voor de verhuur en verkoop van de kantoorgebouwen zijn de Eindhovense makelaarskantoren MEEUS en RSP ingeschakeld.

Waalre, 28 juni 1999

Deel: ' Oplevering natuurbouwplan Diepenvoorde '
Lees ook