Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Oplevering van de werken aan het waterspaarbekken Vleterbeek te Poperinge
Brugge, 27/5/2002
De provincie West-Vlaanderen levert reeds jarenlang bijzondere inspanningen inzake het waterbeleid. In periodes van grote droogte kampen land- en tuinbouwers vaak met een tekort aan water. In het kader van een 5b-project voerde de provincie een studie uit omtrent de watervoorziening ten dienste van de land- en tuinbouw. In 1988 werd dan beslist om een viertal spaarbekkens aan te leggen op provinciale waterlopen. De werken aan het waterbekken Vleterbeek zijn nu afgerond.

Deel: ' Oplevering werken aan het waterspaarbekken Vleterbeek te Poperinge '
Lees ook