MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Oplosmiddelen in verf en lijm

Nr. 99238
20 december 1999

Oplosmiddelen in verf en lijm per 1 januari 2000 aan banden gelegd

Binnenschilders en tapijt- en parketleggers zijn per 1 januari 2000 verplicht te werken met producten die geen of heel weinig vluchtige organische stoffen bevatten. Doel hiervan is het terugdringen van de ziekte Organisch Psychosyndroom (OPS). Dit is een ernstige, vaak onherstelbare aandoening aan het zenuwstelsel die wordt veroorzaakt door blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOS), zoals oplosmiddelen.

Dat blijkt uit de .regeling tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling betreffende werkzaamheden met vluchtige organische stoffen. van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd. Voor autospuiterijen en de grafische industrie gaat naar verwachting op 1 juli 2000 ook een regeling gelden die voorwaarden stelt aan het gebruik van producten met oplosmiddelen.

Voor de lak-, schilder en lijmwerkzaamheden van binnenschilders en tapijt- en parketleggers zijn voldoende geschikte, alternatieve producten voorhanden die geen vluchtige organische stoffen bevatten. In de regeling wordt voor schilders bijvoorbeeld verf op waterbasis voorgeschreven. Mogelijk dat in de toekomst ook andere, even veilige verfproducten in de vervangingsregeling kunnen worden opgenomen.

Voor drie bewerkingen zijn nog geen alternatieve producten beschikbaar. Hiervoor wordt voorlopig in de regeling een uitzondering gemaakt. Het gaat om het voorbewerken van muren die ernstig verontreinigd zijn door brand- of rookschade of door nicotine-aanslag, het voorbewerken van sterk poreuze of poederende ondergronden (zoals het geval kan zijn bij muren of plafonds) en het bijwerken van beschadigingen aan stalen constructies bij nieuwbouw met behulp van verf of lak.

De brancheorganisatie van verffabrikanten heeft samen met de brancheorganisatie van de verfgroothandel toegezegd dat zij op vrijwillige basis de verfproducten gaan voorzien van een kenmerk waaruit blijkt dat het product op grond van de regeling wel of niet is toegestaan voor binnengebruik. De lijmproducten die op grond van de regeling zijn toegestaan krijgen het predikaat .VOS-vrij. (of .oplosmiddelvrij.).

20 dec 99 12:11

Deel: ' Oplosmiddelen in verf en lijm aan banden gelegd '
Lees ook