Gemeente Lelystad

Oplossing filevorming op de Houtribweg nadert

Het college van de gemeente Lelystad is in haar vergadering van 17 januari akkoord gegaan met het ontwerp van een turborotonde op de kruising houtribweg/Markerwaarddijk.

In samenwerking met de provincie is gewerkt aan een oplossing voor het verkeer dat Batavia Stad bezoekt en hierbij file veroorzaakt op de Houtribweg. Deze samenwerking heeft geleid tot het ontwerp van een zgn. turborotonde. Deze rotonde zorgt ervoor dat de capaciteit van de bestaande kruising zodanig wordt vergroot dat filevorming tot het verleden behoort, zelfs bij een groei tot 30.000 bezoekers per dag. Daarnaast wordt met de aanleg van de rotonde ook een ander probleem aangepakt. De kruising Houtribweg/Markerwaarddijk staat bekend als een zgn. "black spot". Met de komst van de rotonde ontstaat tevens een veiliger verkeerssituatie.

De kosten van de rotonde worden gedeeld met de provincie. De realisatie van de rotonde hangt af van de instemming van de gemeenteraad.

---

© Geplaatst op 16 januari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Oplossing filevorming op de Houtribweg Lelystad nadert '
Lees ook