Vlaamse overheid

Omdat minderjarigen vanaf 1 januari 2002 - terecht - niet meer in een gevangenis mogen worden geplaatst door een jeugdrechter, heeft de Vlaamse regering op voorstel van Mieke VOGELS, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, enkele belangrijke maatregelen genomen. Vanaf 1 januari 2002 komen er tien extra plaatsen bij in de gesloten gemeenschapsinstelling in Mol. In totaal zijn er dan 218 plaatsen in de gemeenschapsinstellingen.

Dat is ruim voldoende om het aantal jongeren dat door een jeugdrechter in een gevangenis geplaatst zou worden op te vangen. In 2000 ging het om 180 jongeren die gemiddeld acht dagen in de gevangenis verbleven, vooraleer de meesten onder hen werden overgeplaatst naar de gemeenschapsinstellingen.

Voor die 180 jongeren volstaat het 'mathematisch' gezien om voor 1440 (180 x 8) dagen opvang te verzekeren. Met de 10 bijkomende plaatsen kan er voorzien worden in 3650 dagen (365 dagen in een jaar x tien extra plaatsen) opvang.

Jeugdrechters kunnen nu zowel jongeren die geen delicten hebben gepleegd als jongeren die al dan niet ernstige delicten hebben gepleegd plaatsen in
gemeenschapsinstellingen. Eenmaal de instelling daardoor volzet is, kan zelfs een minderjarige die een zeer ernstig delict pleegde er niet terecht. Om dit probleem te verhelpen wordt op voorstel van minister Vogels een 'buffercapaciteit' georganiseerd binnen de grenzen van de maximumcapaciteit van de gemeenschapsinstellingen. Dit betekent dat feitelijk een aantal lege plaatsen ter beschikking worden gehouden enkel voor de opname van een specifieke doelgroep.

Het positieve gevolg hiervan is dat er op zeer korte termijn een beperkt aantal gesloten plaatsen steeds beschikbaar kan gehouden worden voor de onmiddellijke opvang van jongeren die zeer ernstige delicten hebben gepleegd.
Het vrijhouden van deze buffercapaciteit krijgt voorrang.

De minister legt de grootte en de modaliteiten van deze buffer nog voor het einde van dit jaar vast. Voorafgaand hieraan wordt overleg gepleegd met de jeugdmagistraten en met de federale minister van Justitie. Dit overleg start op 26 oktober met een symposium met de jeugdmagistraten, de
gemeenschapsministers en de minister van Justitie over de gevolgen van de afschaffing van het zogenaamde artikel 53 (jongeren in gevangenis). Dit overleg zal aan Vlaamse zijde worden verdergezet met de Nederlandstalige Unie van Jeugdmagistraten en de bevoegde federale overheid. Gezamenlijk overleg biedt immers meer garantie voor de best mogelijke oplossingen voor de problemen inzake de onmiddellijke opvang van minderjarigen die ernstige delicten plegen.

persinfo: Sylvie Fabré, woordvoerster van minister Vogels - tel. 02/553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

---

Deel: ' Oplossing opvang zwaar delinquente jongeren Vlaanderen '
Lees ook