Persbericht De Amersfoortse


Amersfoort, 26 augustus 1999

OPLOSSING VOOR EX-WERKNEMERS QTecQ

De Amersfoortse Verzekeringen heeft in goed overleg met de CNV Bond Metaal en Electro afspraken gemaakt voor de dekking van de ziektekostenverzekering van gepensioneerden en WAO'ers van het failliete QTecQ. Rond de 40 verzekerden dreigden de dupe te worden, omdat QTecQ ondanks aanmaningen de bij hen dit jaar geïnde premie niet had afgedragen aan De Amersfoortse.

De verzekeringsdekking blijft nu vanaf 1 januari 1999 van kracht zonder dat de voormalige werknemers opnieuw premie hoeven te betalen. Vanaf het moment dat QTecQ geen premie meer bij hen heeft geïncasseerd zullen de voormalige werknemers nu aan De Amersfoortse de premie gaan betalen. Daarmee hoeven deze verzekerden dus geen dubbele premie te betalen.

Bij de totstandkoming van de regeling is ook aandeelhouder Begemann van QtecQ nauw betrokken geweest. Partijen verklaren tevreden te zijn met de gemaakte afspraken, waarmee voor de ex-werknemers een zeer bevredigend resultaat is bereikt.

Voor achtergrondinformatie De Amersfoortse Verzekeringen Drs J.C. van Ek Voorzitter Hoofddirectie Telefoon: (033) 464 23 59

Deel: ' Oplossing voor ex-werknemers QTecQ '
Lees ook