Krakers: “van der Laan liegt”


Krakers tonen aan dat de demonstratie toestemming had over het Spui te trekken, rechter-commissaris oordeelt; “geen bewijs dat arrestanten vermommingsverbod overtraden”, O.M. durft gang naar de rechter deels niet aan en begint strafzaken te seponeren.

AMSTERDAM, 20111006 -- De organisatie van de afgelopen zaterdag met veel politie-geweld en arrestaties in de kiem gesmoorde demonstratie tegen de woningnood, leegstand, speculatie en kraakverbod hebben opnames in handen gekregen van de onderhandelingen tussen hun en de amsterdamse driehoek (*1). Hierin wordt onomstotelijk duidelijk dat de driehoek er wel degelijk mee heeft ingestemd met dat de demonstratie vanaf de Vrankrijk, langs het Spui, naar de dokwerker zou trekken.

Sterker nog, de krakers wouden zelf over de rustige, brede en winkel-loze Nieuwezijdse Voorburgwal demonstreren maar louter in opdracht van de driehoek werd gekozen voor een tocht door de smalle Spuistraat, dezelfde plek waar het al snel tot politiegeweld kwam. Ook wordt duidelijk dat de krakers in het geheel niet uit waren op een confrontatie en dan ook vele concessies hadden gedaan wat betreft route en sprekers. Tenslotte wordt hiermee helder dat de tientallen krakers die niet gearresteerd werden eerst uren onrechtmatig gegijzeld werden en vervolgens tegen de afspraken en tegen hun zin in met bussen naar het stadhuis werden gedeporteerd.

De afgelopen dagen heeft burgemeester van der Laan bij herhaling in de media beweerd dat de krakers geen toestemming hadden voor een tocht door de stad en langs het Spui en dat hier met hun ook niet over onderhandeld is (*2).

Aangezien van der Laan persoonlijk leiding heeft gegeven aan de politie-operatie afgelopen zaterdag (*3) kan het niet anders zijn dan dat hij de media bewust heeft voorgelogen. Zijn geringschattende uitspraken op at5 aan de vooravond van de demonstratie over onafhankelijke media zoals indymedia.nl (*4) (niet toevallig juist die media die nooit zonder meer de verklaringen van de overheid als waarheid aannemen) kunnen dan ook worden opgevat als zich preventief indekken tegen de kritiek waar hij toen al vanuit ging dat die zou komen. Maar op dat deze keer toevallig bijna de gehele onderhandelingen met de driehoek opgenomen zouden worden opgenomen had hij duidelijk niet gerekend.

Wat het, als secundaire reden voor het ingrijpen aangevoerde, “overtreden van de voorschriften betreffende verstevigde spandoeken en gelaatsbedekking” betreft; de organisatie bestrijd nog steeds dat dit legitieme redenen zijn om het recht op vrije demonstratie in te perken. Passieve zelfverdediging tegen het helaas toch regelmatig voorkomend buitensporig politieoptreden en andere overheidsrepressie is een basaal mensenrecht.
Bovendien geeft het feit dat het O.M. alle aanklachten m.b.t. de spandoeken al heeft laten vallen, dat de rechter-commissaris afgelopen dinsdag al heeft geoordeeld dat er onvoldoende bewijs is tegen een deel van de arrestanten (die het langst hebben vast gezeten allen voor het overtreden van het vermommingsverbod)en dat vanochtend al weer een aantal zaken door het O.M. zijn geseponeerd al aan dat in ieder geval het merendeel van de demonstranten zich onder protest hadden neergelegd bij de stringente eisen van de Driehoek.
Bestudering van het beeldmateriaal van de demonstratie toont dan ook aan dat de gewraakte “gezichtsbedekking” bijna geheel zonnebrillen betrof, als het bij een zonnige 24 graden al strafbaar is om een zonnebril op te hebben dan hadden ze de hele stad wel op kunnen pakken die dag.
De gearresteerde krakers die überhaupt nog vervolgd worden gaan vandaag, donderdag 6 oktober, dan ook met veel vertrouwen de eerste rechtszaken in.

Uit de discussiestukken die binnen de kraakbeweging zijn gepubliceerd de afgelopen dagen kan worden opgemaakt dat meerdere activisten op grond van het verloop van deze demonstratie pleiten voor radicalere acties om hun legitieme grieven in het vervolg voor het voetlicht te brengen (*5), als deze verharding inderdaad plaatsvindt kan dit dan ook volledig op het conto van de burgemeester worden geschreven.

Gelet op het bovenstaande kan niet anders worden geoordeeld dan dat de burgemeester zich opnieuw, net als na de ontruiming van het kraakpand Schijnheilig, schuldig heeft gemaakt aan wederrechtelijke vrijheidsberoving, het het met grove voeten treden van het fundamentele recht op demonstratie en daar vervolgens wederom ook nog eens publiekelijk over heeft gelogen. En met deze leugens in de hand huilen de VVD-wolven in het bos nu zelfs al om een algemeen demonstratie verbod voor krakers (*6), duidelijk makend dat wat betreft de "Volkspartij voor Vrijheid en Democratie" vrijheid en democratie er juist niet is voor het volk maar louter voor speculanten en de vastgoedmaffia. Tenslotte heeft van der Laan Amsterdam onnodig opgezadeld met een tonnen kostende politieoperatie, geld dat ook besteed had kunnen worden om eindelijk eens een echt begin te maken met het aanpakken van de leegstand en woningnood in Amsterdam.

Politieke doodzonden in een zogenaamde democratie waar volgens de krakers de burgemeester, zeker als Nederlands rechtsgeleerde zijnde, dan ook vanzelfsprekend consequenties aan zou moeten verbinden. De krakers eisen dan ook dat van der Laan per direct zijn functie ter beschikking zal stellen en dat als hij dit weigert de gemeenteraad hem terstond naar huis stuurt.


*1 – zie voor de transcriptie  https://www.indymedia.nl/nl/2011/10/78860.shtml
*2 - zie o.a.  https://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/8392
*3 -  https://rtvnh.nl/nieuws/65067/Koningin+bij+heropening+Scheepvaartmuseum
*4 - zie  https://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/8309
*5 - zie ondermeer  https://indymedia.nl/nl/2011/10/78738.shtml
*6 –  https://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2011/10/groenlinks-vvd-wil-demonstratierecht-inperken

E-Mail: kraakverbod@squat.net Website: https://kraakverbod.squat.net


Deel: ' Opnames tonen goedkeuring van der Laan neegeslagen krakersdemonstratie '


Lees ook