VU ziekenhuis

. nieuws Persbericht
persberichtarchief

11 februari 2000

Opnamestop afdeling neonatologie VU ziekenhuis

Het VU ziekenhuis kan tijdelijk geen nieuwe patiëntjes opnemen op de intensive care-afdeling voor vaak te vroeg geboren babys. De afdeling kampt met de aanwezigheid van een multi-resistente bacterie: Enterobacter cloacae. Normaliter heeft ieder mens deze bacterie in het maagdarmkanaal bij zich. Echter, soms wordt de bacterie multi-resistent met andere woorden niet gevoelig voor een aantal verschillende antibiotica en kan dan met name zieke te vroeg geboren babys nog zieker maken.

Vanaf november vorig jaar werd deze gevoelige bacterie regelmatig bij patiëntjes aangetroffen. Ondanks de verschillende maatregelen die werden getroffen - zoals het toedienen van specifieke antibiotica en het apart verplegen van reeds besmette babytjes - bleef deze bacterie telkens opduiken. Door de huidige omvang van de besmetting, nu zeven van de twaalf patiëntjes, ziet men geen andere oplossing dan een opnamestop in te voeren en de gehele afdeling te desinfecteren. De verwachting is dat de sluiting maximaal twee weken zal duren.

Deze Enterobacter cloacae is een vervelende bacterie die zich gemakkelijk lijkt te verspreiden. Zoals gezegd vormt deze bacterie met name een risico voor te vroeg geboren babys die beademd worden. Tot nu toe konden ernstige gevolgen voor de opgenomen babys worden voorkomen.

Betrokken ouders, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, verwijzers, gynaecologen, verloskundigen en andere ziekenhuizen zijn geïnformeerd over de tijdelijke opnamestop. Ook zijn er afspraken gemaakt met de andere neonatologiecentra in den lande over de opvang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst public relations en voorlichting VU ziekenhuis/ Faculteit der Geneeskunde, Mariet Bolluijt, telefoon (020) 4443444, fax (020) 4443450.

© Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit 11/02/00
dienst public relations & voorlichting prv@azvu.nl

Deel: ' Opnamestop afdeling neonatologie VU ziekenhuis Amsterdam '
Lees ook