NMBS

Datum : 03/09/01

Opnieuw drie belangrijke stappen voor het hogesnelheidsnet

De Raad van Bestuur van de NMBS vergaderde op maandag 3 september 2001 onder het voorzitterschap van Michel Damar.

Twee zeer grote infrastructuurwerken voor de bouw van de noordelijke tak van het hogesnelheidsnet Brussel - Amsterdam kunnen begin oktober 2001 van start gaan.

De eerste opdracht zal worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente Schoten, ten noorden van Antwerpen, over een lengte van 3,9 km. Door de dichtheid van het wegennet op die plaats moeten drie kokers worden gebouwd, waarvan er een 3200 meter lang wordt. Verder worden vier bufferbekkens aangelegd voor de opvang van het regenwater afkomstig van de E19. Met deze werken is een investering gemoeid van
1,57 miljard frank (38,9 miljoen euro). De werf zal ongeveer 750 dagen in beslag nemen.

De tweede werf strekt zich uit over 8,4 km en bevindt zich in het verlengde van de eerste werf, in de richting van Nederland, op het grondgebied van Brasschaat, Schoten en Brecht. Hij zal erin bestaan om de spoorbedding van de toekomstige hogesnelheidslijn voor te bereiden en een aantal kunstwerken te realiseren of aan te passen. De werken moeten in een termijn van 875 dagen worden uitgevoerd en kosten 2,03 miljard frank (50,2 miljoen euro). Het Vlaamse Gewest neemt een gedeelte van de kosten voor zijn rekening, met name voor de vernieuwing van de uitrusting van de bovenbouw van de bruggen over de E19.

Een derde stap in de realisatie van het hogesnelheidsnet in België betreft de oosttak tussen Brussel en de Duitse grens. Daar stemde de raad in met verschillende werken van burgerlijke bouwkunde op het grondgebied van de gemeente Thimister-Clermont, ter hoogte van de verkeerswisselaar in Elsaute. Twee kunstwerken moeten worden gebouwd: een overdekte sleuf voor doortocht van de hsl onder de toekomstige verkeerswisselaar en een nieuwe brug over de snelweg die de bestaande, af te breken brug zal vervangen. De werken gaan gepaard met een investering van 360,6 miljoen frank (8,95 miljoen euro). Het "Ministère de l'Equipement et des Transport" van het Waalse Gewest komt voor 40 miljoen frank (991 duizend euro) tussen in de kosten. De werken gaan half september van start en zullen 700 dagen duren.

In het kader van de homologatie (toestemming tot ingebruikname) van de hogesnelheidslijn tussen Lembeek en Brussel voor snelheden van 220 km/h, had de NMBS een opdracht toevertrouwd aan een consultant om signalisatiesystemen van het TBL (Transmissie Baken-Locomotief) -type, voor de beveiliging van het treinverkeer, te evalueren.

Ten gevolge van die audit heeft de NMBS besloten om een nieuw contract af te sluiten met Alstom Belgium die de uitrustingen en de programmatuur heeft ontwikkeld voor dit TBL-project, om rekening te houden met de toekomstige Europese regels op het vlak van interoperabiliteit.

Eens die eerste homologatie verkregen kan ook de oosttak van de hogesnelheidslijn, in aanleg, Leuven - Luik worden gevalideerd. Voor de opdracht wordt een bedrag uitgetrokken van 210 miljoen frank (5,2 miljoen euro).

De Raad heeft verder ook kennis genomen van de resultaten van het eerste semester 2001. De minder gunstige resultaten zijn volledig toe te schrijven aan een daling van het goederenverkeer.

Het semestrieel resultaat voor belastingen bedraagt, op 30 juni 2001,
-9,1 miljoen Euro tegenover -8,1 miljoen Euro voor dezelfde periode in 2000:

* courant resultaat: -0,5 miljoen Euro (13,2 miljoen Euro tijdens het eerste semester 2000);


* uitzonderlijk resultaat: -8,6 miljoen Euro (-21,3 miljoen Euro tijdens de eerste jaarhelft 2000).

De evolutie van het verkeer is sterk uiteenlopend al naargelang de sector:

* het aantal binnenlandse reizigers stijgt met 5,7% (74 980 455 klanten); het aantal reizigerskilometers met 4,8% (3 297 810 004);
* voor het internationale reizigersverkeer blijft het aantal reizigers stabiel (+0,6 %); het aantal reizigerskilometers klimt
2,6%;

* het goederenverkeer met volle wagenladingen daalt met 12,5% en bedraagt 3 412 miljoen tonkilometer;

* Het ABX-verkeer blijft quasi identiek: +0,4%.
© 2001 NMBS

Deel: ' Opnieuw drie belangrijke stappen voor het HSL-net in Belgie '
Lees ook