25-08-99: opnieuw krachtige omzet- en winststijging bij randstad

de nettowinst van randstad holding nv te diemen is in het eerste halfjaar van 1999 met 46,8% gestegen tot f 162,5
miljoen/euro 73,7 miljoen. de omzet steeg met 40,4% tot f 5.739,1 miljoen/euro
2.604,3 miljoen. de winst per gewoon aandeel voor gewone aandeelhouders nam toe tot f 1,32/euro 0,60 (+28,8%). in vrijwel alle werkgebieden werd het marktaandeel vergroot. de recent geacquireerde bedrijven in de verenigde staten, duitsland en zwitserland gaven de cijfers een krachtige impuls. ook voor de tweede helft van dit jaar verwacht randstad een sterke groei van omzet en winst, waarbij de winst in lijn met de omzet zal toenemen.

de netto-omzet steeg met 40,4% tot f
5.739,1 miljoen/euro 2.604,3 miljoen (eerste halfjaar 1998 f 4.088,8 miljoen/euro 1.855,4 miljoen). de geacquireerde werkmaatschappijen life & work in zwitserland (per 1 juli 1998), strategix solutions in de verenigde staten (per 1 oktober 1998) en time power in duitsland (per 1 januari 1999) droegen voor ruim 33% bij aan de omzetstijging. autonoom groeide de omzet in europa met 6% en in de verenigde staten met 21%.

het bedrijfsresultaat nam met 42,2% toe tot f 248,1 miljoen/euro 112,6 miljoen tegen f 174,5 miljoen/euro 79,2 miljoen in dezelfde periode van 1998. de bijdrage van de geacquireerde bedrijven aan het resultaat bedroeg f 63,9 miljoen/euro 29,0 miljoen.

de nettowinst nam met 46,8% toe tot f 162,5 miljoen/euro 73,7 miljoen (eerste halfjaar 1998: f 110,7 miljoen/euro 50,2 miljoen). tegenover financiële baten van f 4,4 miljoen/euro 2,0 miljoen in de eerste helft van 1998 stonden in het eerste halfjaar 1999 financiële lasten van f11,2 miljoen/euro 5,1 miljoen doordat de overnames van strategix solutions en time power gedeeltelijk met vreemd vermogen gefinancierd zijn. als resultaat van een efficiëntere financieringsstructuur daalde de belastingdruk aanzienlijk. uitgedrukt in procenten van de omzet steeg de nettowinst van 2,7 tot 2,8.

na aftrek van het dividend op de eind 1998 geplaatste cumulatief preferente aandelen van f 9,5 miljoen/euro 4,3 miljoen resteert een nettowinst voor de houders van gewone aandelen van f 153,0 miljoen/euro 69,4 miljoen. dit komt overeen met een winst per gewoon aandeel van f 1,32/euro 0,60 tegen f1,03/euro 0,47 in het eerste halfjaar van 1998 (+ 28,8%).

het groeitempo van de europese markt vlakte in het eerste halfjaar van 1999 af en kwam uit op gemiddeld 4%. de marktgroei in nederland en belgië lag onder dit gemiddelde, terwijl deze er in duitsland, denemarken, zwitserland en spanje duidelijk boven lag. in noord-amerika groeide de markt met circa 8%. de randstad-bedrijven konden in alle landen, behalve in belgië en frankrijk, hun marktaandeel vergroten. in nederland was er sprake van een krachtige groei van het marktaandeel. in de grootschalige uitzending (capac) en bij de professionals (met name in de ict-sector en de techniek) groeide de omzet relatief sterk. ook bij de schoonmaak- en beveiligingsbedrijven was er sprake van een uitstekende gang van zaken.

de brutomarge steeg van 21,5% tot 23,0% dankzij de relatief hogere brutomarges van de overgenomen bedrijven, alsmede door de verdere verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en daarmee van de toegevoegde waarde. in nederland hebben de randstad-bedrijven zeer alert ingespeeld op de mogelijkheden van de wet flexibiliteit en zekerheid, die op 1 januari 1999 van kracht is geworden.

mede ten gevolge van de acquisities lagen de kosten op een hoger niveau. ook investeringen in ict en versterking van de infrastructuur speelden hierbij een rol. het aantal vestigingen steeg van 1.182 per 30 juni 1998 tot 1.702 medio 1999. verder werden er kosten gemaakt ter voorbereiding van de differentiatie van de dienstverlening in drie serviceconcepten (grootschalig, gestandaardiseerd maatwerk en professionals).

het gemiddeld aantal indirecte medewerkers steeg van 8.900 in de eerste helft van 1998 tot 12.500 medio 1999 (+ 40%). gemiddeld waren er in het eerste halfjaar per dag 233.000 directe medewerkers voor randstad werkzaam (eerste halfjaar 1998: 181.000).

vooruitzichten

op dit moment zijn er in enkele europese landen, vooral in duitsland en frankrijk, signalen van een versnelling van de economische groei. op grond hiervan is de verwachting dat de marktgroei in europa in het tweede halfjaar die van het eerste halfjaar zal overtreffen. voor noord-amerika wordt, net als in de eerste helft van het jaar, een marktgroei van 8% voorzien.

de autonome omzetgroei van randstad zal naar verwachting boven de marktgroei uitkomen. ook in het tweede halfjaar zal het effect van de acquisities, zij het in mindere mate, aanwezig zijn. voor geheel 1999 wordt dan ook op een sterke omzetgroei gerekend. de nettowinst zal hierbij naar verwachting in lijn met de omzet stijgen.

diemen, 25 augustus 1999 randstad holding nv

randstad holding nv is een internationale, zakelijke dienstverlener met werkmaatschappijen in europa en noord-amerika. essentieel bij alle diensten is de arbeidsmarktdeskundigheid die het mogelijk maakt arbeid zodanig aan organisaties beschikbaar te stellen dat deze daardoor slagvaardiger en doelmatiger kunnen opereren. de randstad groep is de derde uitzendonderneming in de wereld en is marktleider in nederland, belgië, duitsland en het zuidoosten van de verenigde staten. het aandeel randstad holding nv is genoteerd op de aex-effectenbeurs en maakt deel uit van de amsterdam midkap-index. tevens worden op de aex-optiebeurs opties randstad holding nv verhandeld.

voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
mr. drs. p.f.r. anink
mr. f.c.a. van haasteren
telefoon: 020 - 569 59 48

Deel: ' Opnieuw krachtige omzet- en winststijging bij Randstad '
Lees ook