Gemeente Eindhoven

Persbericht: 10 april 2001

Opnieuw second opinion treurwilg Montgomerylaan/ Churchilllaan

Het college van B&W heeft ingestemd om in overleg met de Stichting Stadsbomen Eindhoven nogmaals onderzoek te laten doen naar de gezondheidstoestand van een treurwilg op de locatie Montgomerylaan/Churchilllaan. Tijdens een openbare hoorzitting op 25 januari jl. zijn bewaren behandeld tegen een verleende kapvergunning voor deze treurwilg.

Op de kavel, waar de treurwilg zich bevindt, worden plannen ontwikkeld voor de realisering van een bouwplan voor een gezondheidszorgproject annex zorghotel en appartementen voor ouderen. In het stedenbouwkundige plan is rekening gehouden met het handhaven van deze boom. De boom is een solitaire treurwilg die als monumentaal te boek staat.

Een eerste onderzoek, door een externe deskundige, naar de gezondheidstoestand van de treurwilg heeft plaatsgevonden in januari 1999. Ondanks de niet zo positieve uitkomst wat de levensverwachting van de boom betreft, is toen besloten de boom te handhaven. Uit een tweede onderzoek, uitgevoerd in januari 2000 door een andere externe deskundige, kwam naar voren dat de treurwilg ernstige symptomen van verzwakking vertoont. Geadviseerd werd de boom te vellen. Op basis van de conclusies en het advies van dit laatste rapport is kapvergunning verleend.

Zoekwoorden:

Deel: ' Opnieuw second opinion over treurwilgin Eindhoven '


Lees ook