Rabobank Nederland

OPNIEUW UITSTEKEND JAAR RABOBANK PENSIOENFONDS
9 juli 1999

Voor het Rabobank Pensioenfonds was 1998 opnieuw een prima beleggingsjaar. Het fonds boekte vorig jaar een beleggingsresultaat van 15,3 (16,9)%. Opnieuw rendeerden de beleggingen in aandelen met een rendement van 22,9% in het verslagjaar bijzonder goed. In 1998 heeft het Rabobank Pensioenfonds voorstellen ontwikkeld voor aanpassing van de pensioenregeling als gevolg van afspraken in de Bank-CAO over pensioen en VUT.

Het Fonds telde eind 1998 69.659 verzekerden. Daarvan waren er 42.116 deelnemer, 5.807 pensioenontvanger en 21.736 oud-deelnemer. In 1998 keerde het fonds f 137,8 miljoen aan pensioenen uit. De werkgevers binnen de Rabobankorganisatie betaalden in 1998 f 173,4 miljoen aan premie. Het pensioenvermogen liep op tot f 8,6 miljard.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Opnieuw uitstekend jaar Rabobank pensioenfonds '
Lees ook