---

Opnieuw vragen over kernwapens in 2e kamer door burger

Den Haag, 11 september 2001 - Voor de tweede keer zijn er vandaag vragen gesteld over kernwapens door een burger tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer. De eerste keer stelde vredesactiviste Mariëtte Moors vragen omtrent de aanwezigheid van Amerikaanse B 61-kernbommen op de Nederlandse luchtmachtbasis Volkel. Ook dit keer richtte de vragenstelster de aandacht op de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied. De anonieme activiste ontrolde op de publieke tribune een spandoek met het opschrift Volkel kernwapenvrij. Ze wilde door middel van haar actie vooral duidelijk maken, dat er ook in een land als Nederland ondemocratische praktijken plaatsvinden. Waarom mogen de inwoners van Nederland niet weten dat ze het risico lopen om van de aardbodem te worden weggevaagd door toedoen van de Nederlandse staat?, zo vroeg de activiste. De Nederlandse regering hult zich nog altijd in stilzwijgen over de kernwapens die zich op Volkel bevinden.
De activiste hoopt op openheid over de massavernietigingswapens op Volkel en op de spoedige opruiming en ontmanteling van deze wapens door de Verenigde Staten.

---

Meer info: Mariëtte Moors 06- 23340820 of:
www.ddh.nl/vrede/kernwapens

_____

Deel: ' Opnieuw vragen over kernwapens in Kamer door burger '
Lees ook