Provincie Zeeland

Oponthoud en stremming grote sluis Vlissingen

In de eerste helft van september worden de buitenvloeddeuren van de grote sluis in Vlissingen gewisseld.
Vooruitlopend daarop worden morgen en overmorgen (dinsdag 21 en woensdag 22 augustus) inspecties aan de deuren uitgevoerd. Als gevolg van de controles is de sluis die dagen niet optimaal beschikbaar tussen acht uur 's morgens en vijf uur 's middags. Het oponthoud zal steeds van beperkte duur zijn.

Bij de wisseling van de deuren, beginnend maandag 10 september, is de grote sluis volledig gestremd. De stremming gaat maandagmorgen negen uur in en duurt tot donderdag 13 september, vijf uur 's middags. Dat wil zeggen als alles volgens de planning verloopt. Bij tegenslag kan de stremming langer duren, maar er wordt ook rekening mee gehouden dat de sluis eerder dan donderdagmiddag vijf uur weer beschikbaar is.

20 augustus 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 39/2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Oponthoud en stremming grote sluis Vlissingen '
Lees ook