Provincie Zeeland


Oponthoud sluizen Vlissingen

Het scheepvaartverkeer op het Kanaal door Walcheren moet met ingang van heden rekenen met oponthoud bij de sluizen in Vlissingen als gevolg van veranderingen in het peilbeheer op het kanaal. Het peilbeheer moet worden aangepast om per 1 april te kunnen beginnen aan de vervanging van de schipdeur en de puntdeuren van de buitenkeersluis. Ervoor in de plaats komen een dijklichaam met een doorlaatmiddel.
Doordat het peil op het kanaal goeddeels via de buitenkeersluis wordt geregeld, moet dit nu worden opgevangen met de grote en de kleine schutsluis.
Geprobeerd wordt het beheer zoveel mogelijk in de avond en nacht te beïnvloeden, tussen zeven uur 's avonds en zeven uur 's ochtends. Niettemin moet rekening worden gehouden met de getijbewegingen, het scheepsaanbod en de hoeveelheid neerslag. Om wat speelruimte te hebben, wordt de gemiddelde waterstand op het kanaal met 0,1 meter verlaagd naar NAP + 0,80 meter.
Hoewel het oponthoud dus vooral 's nachts zal zijn, moet ook rekening worden gehouden met stremming tijdens hoogwater, omdat dan water op het kanaal gelaten moet worden, en tijdens laagwater om bij veel neerslag weer water te kunnen aflaten. Het streven is die procedure steeds binnen een tijdsbeslag van een uur te klaren. Ook wordt rekening gehouden met vaste vaarpatronen, zoals die van de visserij. De doorgaande scheepvaart met een ontheffing voor diepgang is gevraagd hun komst ten minste twaalf uur tevoren kenbaar te maken aan de sluiswacht in Vlissingen.
De speciale maatregelen duren tot het werk aan de buitenkeersluis is afgerond: 1 oktober 2000.

27 januari 1999, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 8/99

Deel: ' Oponthoud sluizen Vlissingen '
Lees ook