TuinbouwNet


Actuele berichten groenten en fruit

Oppervlakte Franse bloemkool kleiner

De oppervlakte met bloemkool in het Franse Bretagne is dit seizoen tien procent kleiner in vergelijking met 1997/98. Het gaat hierbij om bloemkool die vooral in de periode januari tot juni op de markt komt. De inkrimping van het areaal komt niet onverwacht, want de prijzen waren afgelopen seizoen bijzonder laag, zo bericht het Productschap Tuinbouw (PT).

Tot nu toe is het seizoen qua prijsvorming redelijk verlopen voor de Franse telers. In november en december van het afgelopen jaar waren de prijzen op de veilingen in Bretagne gemiddeld hoger dan in 1997. Voor de komende twee maanden rekenen de Fransen op een kleinere aanvoer van bloemkool in vergelijking met 1998. In april en mei zal het aanbod weer groter zijn dan een jaar geleden, zo denken de Fransen. Volgens het PT hangt echter veel af van het weer.

Wellicht dat door de Franse inkrimping van de oppervlakte met bloemkool er dit seizoen hogere prijzen gemaakt kunnen worden voor Nederlandse vroege en winterbloemkool. In 1998 brachten deze kolen vooral in april erg weinig op.

Veel appelen geruimd in december

In december 1998 zijn er in de Europese Unie veel appelen geruimd. Volgens de organisatie CSO, die de gegevens verzameld, is er vorige maand in totaal ruim 470.000 ton appelen in de Unie afgezet. Dit betekent 50.000 ton meer dan in december 1997. Vooral de Fransen hebben vorige maand veel appelen geruimd. De afzet van peren liep in december 1998 in de Unie vlot.

Door de forse afzet kwam de totale appelvoorraad in de EU op 1 januari jongstleden uit op bijna 2,7 miljoen ton. Hiermee lag er ruim negen procent minder in opslag dan een jaar geleden. In Frankrijk werd in december 1998 volgens CSO maar liefst 136.000 ton appelen geruimd, een toename van 36 procent in vergelijking met 1997. Ook in Duitsland, Engeland en Nederland werden vorige maand meer appelen verhandeld dan in december 1997. De Italianen, Spanjaarden en Belgen ruimden ongeveer evenveel appelen.

Door de vlotte afzet kwam de totale EU-voorraad van Golden Delicious op 1 januari jongstleden maar liefst twintig procent kleiner uit dan een jaar geleden. Vooral in Zuid-Europa ligt nog maar weinig Golden in de koelcellen. Ook van Red Delicious is de voorraad op dit moment veel kleiner dan in de beide voorgaande seizoenen. Daarentegen zit er nu nog betrekkelijk veel Jonagold in de Europese koelhuizen. In zowel België, Nederland als Duitsland zijn de huidige voorraden van dit ras groter dan in het afgelopen seizoen. Dit geldt ook voor Boskoop. De afzetmogelijkheden van de overige rassen (o.a. Cox's O.P. en Elstar) zien er door de huidige voorraad redelijk uit.

Perenseizoen loopt goed

De afzet van peren loopt dit seizoen goed. In december 1998 werd in de Unie 108.000 ton geruimd. Hiermee kwam de totale EU-voorraad op 1 januari jl. uit op 519.000 ton. Vorig jaar lag er op dezelfde datum veel minder in opslag door een misoogst, maar vergeleken met twee jaar geleden was de voorraad begin deze maand nog altijd ruim elf procent kleiner. In Frankrijk, Portugal, België en Engeland liggen op dit moment minder peren in opslag dan een jaar geleden. In de andere EU-landen wat meer.

Van het perenras Conference is de EU-voorraad het grootst. Hiervan lag begin deze maand 260.000 ton in de koelhuizen, ruim achttien procent meer dan een jaar geleden. Vergeleken met 1 januari 1997 was de voorraad Conference vijf procent kleiner. Ook van de andere rassen zijn de voorraden nu groter dan in 1998, maar kleiner dan twee jaar geleden. Wel beschikken de Italianen nog over een ruime voorraad Kaiser Alexander en Abate Fetel.

Nederland: exportvoorraden rode en wittekool kleiner

Volgens het Productschap Tuinbouw (PT) waren de voorraden met rode en wittekool in Nederland op 1 januari 1999 kleiner dan een jaar geleden. Het PT heeft berekend dat er begin deze maand nog 60.000 ton wittekool en 10.000 ton rode kool klaar ligt voor uitvoer. Hiermee is de exportvoorraad voor wittekool vijftien procent kleiner dan een jaar geleden en die van rode kool zelfs achttien procent.

Het PT gaat dit seizoen elke maand de exportvoorraad van rode en wittekool berekenen aan de hand van de uitvoergegevens van het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB). In de afgelopen jaren werd in de periode januari tot en met juli gemiddeld zo'n 65 tot 80.000 ton wittekool uitgevoerd (zie tabel). Vooral de Russen kochten in 1997 en 1998 erg veel kool in Nederland. Het productschap verwacht dat er dit seizoen wel weer wittekool richting Moskou zal gaan, maar de hoeveelheden van de afgelopen jaren zullen vermoedelijk niet gehaald worden. Vorig jaar ging bijna veertig procent van de totale Nederlandse uitvoer in de periode januari tot augustus naar Rusland.

De markt van rodekool is minder afhankelijk van de Russen. Op 1 januari jl. kwam de Nederlandse voorraad uit op ongeveer 10.000 ton tegen 12.000 ton een jaar geleden. De export van rodekool is vooral gericht op Duitsland en Frankrijk. Incidenteel is Canada weleens aan de markt, zoals vorig jaar. De vooruitzichten voor een redelijk rode koolseizoen zijn niet ongunstig. In Duitsland is de voorraad op dit moment eveneens kleiner dan een jaar geleden.

Nederland: exportvoorraad rode en wittekool op 1 januari

Pt x 1.000 ton

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99r
Handelsproductie

bewaarwittekool

69
85
76
66
Afzet binnenland 4 4 5 6
Exportvoorraad wittekool per 1/1
65
81
71
60

Handelsproductie

bewaarrodekool

19
20
18
16
Afzet binnenland 6 6 6 6
Exportvoorraad

rodekool per 1/1

13
14
12
10

r = raming

Regeling oogstschade 1998 sluit maandag

Tot maandag 25 januari kunnen gedupeerden die in aanmerking menen te komen voor een vergoeding in het kader van de Regeling oogstschade 1998 zich melden. Ook agrariërs die in december hebben meegedaan aan de quick scan moeten zich voor de Regeling oogstschade opnieuw met een meldingsformulier bij LASER aanmelden. Voor een spoedige afhandeling van de meldingen heeft LASER complete dossiers nodig. Dat betekent dat gedupeerden de schade inclusief topografische kaart en een door een accountant opgesteld rapport van bevindingen moeten melden.

De Regeling Oogstschade 1998 is bestemd voor akker- en tuinbouwers die door de extreme weersomstandigheden in het najaar van 1998 schade hebben geleden. De Regeling geldt voor geheel Nederland, met uitzondering van de gebieden die op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware omgevallen zijn aangewezen als schadegebied.

Gedupeerden kunnen de geleden schade tot aanstaande maandag melden door een schadeformulier in te vullen en op te sturen aan LASER. De meldingsformulieren zijn op te halen bij één van de vijf LASER-kantoren of via Internet 'www.minlnv.nl/regelingen'. Meer informatie is te verkrijgen bij het landelijke telefoonnummer: (0800) o526.

Het meldingsformulier voor de Regeling Oogstschade 1998 is verkrijgbaar bij de regionale kantoren van LASER:

Regio Oost 0570 66 77 77

Regio Zuidwest 078 639 52 00

Regio Noord 050 599 23 80

Regio Noordwest 020 495 36 66

Regio Zuidoost 0475 35 55 55

Deel: ' Oppervlakte Franse bloemkool kleiner '
Lees ook