TuinbouwNet


Oppervlakte tulp niet uitgebreid

De beplante oppervlakte met tulpen in Nederland is voor het eerst sinds jaren in 1998/99 niet uitgebreid. Volgens het Productschap Tuinbouw (PT) en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) kwam het areaal tulp dit seizoen uit op ruim 10.000 hectare, een daling van een paar procent vergeleken met 1997/98. Daarentegen werden fors meer narcissen, blauwe druifjes (muscari) en irissen geplant.

De totale oppervlakte met zogenoemde voorjaarsbloeiers bedraagt volgens voorlopige cijfers van het PT en de BKD dit seizoen bijna 14.800 hectare. Dit betekent een lichte daling (1 procent) in vergelijking met 1997/98. De grote hoeveelheid regen en een aantal korte perioden met vorst hebben de kwekers veel problemen bezorgd. Pas na de kerst zijn de laatste bollen de grond ingegaan.

De tulp blijft verreweg de meest geteelde bloembol met ruim 10.000 hectare. Daarna volgen de narcis met dit seizoen 1.755 hectare en hyacint met 1.116 hectare. De beplante oppervlakte met narcissen groeide dit seizoen met twaalf procent, terwijl die van hyacinten gelijk bleef. Ook de iris staat weer volop in de belangstelling van de kwekers. Dit seizoen nam het areaal van deze voorjaarsbloeier met negen procent toe tot 747 hectare. Twee jaar geleden kwam de oppervlakte nog uit op 622 hectare.

Na een uitbreiding van het areaal crocussen in 1997/98 is er dit seizoen weer een neergaande lijn gemeten. Volgens het PT en de BKD is in 1998/99 op 681 hectare crocussen geplant, vijf procent minder dan in het afgelopen seizoen. Opvallend zijn verder de gestage uitbreidingen met de 'bijzondere' bolgewassen. Dit seizoen zijn de arealen met allium, scilla, chionodoxa, hyacinthoides, nectaroscordum en puschkinia relatief gezien flink gegroeid.

Het boekwerkje met de beplante oppervlakten van bijna alle voorjaarsbloeiers met detailinformatie van vrijwel alle cultivars is voor teelt en handel gratis te verkrijgen bij het Productschap Tuinbouw onder telefoonnummer 070-3041296.

Deel: ' Oppervlakte met tulpen in Nederland niet uitgebreid '
Lees ook