Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

OPPO-MMBO Techniek Café i.s.m. de IDP Group
18 februari 2003

Digitale opname techniek en de gevolgen in de productieketen - door Herman Hartman

Digitale opname technieken vinden steeds meer emplooi in zowel de fotostudio als bij opnamen op locatie. Er is vrijwel geen enkele vorm van fotografie meer te bedenken waarbij we de film niet door een CCD of CMOS chip kunnen vervangen, mits we de juiste uitrusting kiezen. De digitale opname techniek is volwassen geworden. De professioneel werkende fotograaf maakt zijn opnames steeds vaker digitaal, maar ook veel semi-professionals of amateurs gebruiken digitale opname apparatuur.Digitaal beeld heeft echter nog niet de status die de dia voorheen had als door de opdrachtgever geaccordeerd beeld dat in de reproductieketen als origineel diende. Interpretatie van digitaal RGB beeld levert regelmatig problemen op. Hier vinden we soms fotografen en verwerkers tegenover elkaar. Beide partijen menen dan dat het gebrek aan kwaliteit in druk veroorzaakt is door de ander.De houdbaarheid van dia's en foto's voor latere reproductie is behoorlijk hoog, maar ook hier stellen we vast dat de houdbaarheid en inzetbaarheid van digitaal beeld op langere termijn vaak niet is gegarandeerd.Digitale opname techniek vraagt om een nieuwe rolverdeling in de hele keten, waarbij de rolverdeling nog niet vastligt.

Over de inleider
Herman Hartman zal deze middag uitvoerig ingaan op de hiervoor genoemde aspecten van digitale fotografie en de verwerking van RGB-bestanden (o.a. kleurbeheer). Herman Hartman is sinds 1994 zelfstandig adviseur voor bedrijven op het terrein van de inrichting van desktop-systemen voor grafische productie, de aanlevering en verwerking van grafische bestanden, digitale fotografie en digitaal printen. Naast zijn advies- en onderzoekspraktijk is hij als redactielid werkzaam voor de IDP Groep. Verder publiceert hij regelmatig in de vakbladen Compres, Pers, Print Buyer en P/F over de digitale kant van het vak en is hij hoofdredacteur van SignPro. Het OPPO-MMBO/IDP Techniek Café vindt deze keer plaats tijdens de Professional Imaging Beurs die van 16 t/m 18 februari 2003 gehouden wordt in het Nieuwegein Business Centre.OPPO-MMBO-leden, KVGO-leden, IDP-Group-leden en hun medewerkers, beursbezoekers en verder iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp zijn vanaf 16.30 uur van harte welkom - het programma begint om 17.00 uur. De toegang, ook tot de beurs, is gratis.Aanmelden kan t/m 11 februari 2003 via info@oppo-mmbo.nl (ook voor info). websiteswww.oppo-mmbo.nl www.idp-group.nl www.professionalimaging.n

Deel: ' OPPO-MMBO Techniek Café i.s.m. de IDP Group '
Lees ook