Oprichting district ZO Brabant

10 september 2001

Ter gelegenheid van de feestelijke oprichtingsbijeenkomst op 11 oktober aanstaande van KNMG District XXIII Zuidoost Brabant wordt het symposium 'Roeien met de riemen ?' georganiseerd. Het thema van het symposium is de organisatie en reorganisatie van de gezondheidszorg in de eigen regio.

Met de officiële oprichting van District XXIII wordt ook in Zuidoost Brabant voor de KNMG een regionale structuur gerealiseerd die parallel loopt met de regionale organisaties van huisartsen en medisch specialisten. Dat is van belang omdat nu en in de toekomst steeds meer loco-regionale partners binnen landelijke kaders afspraken zullen mogen/moeten maken over de gezondheidszorg in hun regio. Om dit goed te kunnen doen is een eenduidige indeling van regio's hard nodig.

KNMG District XXIII Zuidoost Brabant kan en wil een forum zijn waar artsen met elkaar discussiëren over (immateriële) zaken betreffende het vak. Dit is van groot belang al was het alleen maar om de positie van de dokter in de gezondheidszorg nog eens te benadrukken. Maar dan zult u als dokter wel mee moeten doen!

Jan van Spreeuwel, beoogd districtsbestuursvoorzitter: 'Het KNMG District XXIII neemt de aftrap met het symposium over de organisatie en reorganisatie in de gezondheidszorg. Waar dat over gaat? Over datgene wat ons dokters dagelijks bezig houdt: gezondheidszorg, hoe en door wie dat (regionaal ) zou moeten worden georganiseerd. Onder de sprekers veel managers en weinig dokters. Die zullen naar ik hoop in groten getale in de zaal aanwezig zijn'.

Programma oprichtingssymposium
Ontvangst
tussen 17.00 en 17.30 uur
Opening en officiële oprichting
Opening door dr. J.P. van Spreeuwel, voorzitter van district XXIII i.o. De officiële oprichting van het district wordt verzorgd door de voorzitter van de KNMG, de heer R.G.P. Hagenouw, arts. Rond 17.45 uur
Het onderwerp 'Organisatie en reorganisatie van de gezondheidszorg in de eigen regio' komt uitgebreid aan de orde. Drie sprekers die daartoe zijn uitgenodigd zullen hierover hun licht laten schijnen. Dit zijn:
- drs. J.Th.H.M. Blox van de Raad van Bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond

- mevrouw H.P.G.M.Houden-Sipman, zij is burgemeester te Eersel en portefeuillehouder Zorg SRE

- dr. M.J. Rutgers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Diaconessenhuis te Eindhoven.

- Na een korte pauze (rond 18.45 uur)
Een forumdiscussie onder leiding van mr. Th.P.M. Bisschops, directeur DHV Zuidoost Brabant. Deze discussie wordt voorafgegaan door een korte inleiding door de adjunct-directeur van de DHV de heer P.J.van Wijk, huisarts te Nuenen. Het forum zal bestaan uit de eerder genoemde sprekers aangevuld met "werkers uit het veld".

- Ter afsluiting van het symposium en de feestelijke districtsoprichting kan men vanaf 19.30 uur genieten van een aperitief gevolgd door een diner. U bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen.

Locatie oprichtingssymposium
Restaurant Jagershorst aan de Valkenswaardseweg 44 in Leende.

Wilt u meer weten?
Neem dan per e-mail (bertien@knmg.nl) of telefonisch (0492) 66 70 72 contact op met mw. H.R.J.M. Bastiaensen-Jansen, arts, beoogd secretaris van het officieel te benoemen districtsbestuur.

Voor informatie over de districtsvorming kunt u terecht bij drs. Robbert J. Egger, hoofd Regionalisatie & Verenigingszaken van de KNMG, telefoon (030) 28 23 239, e-mail r.egger@fed.knmg.nl.

Deel: ' Oprichting district ZO Brabant van KNMG '
Lees ook